Croatian–Slovak Green Economic Forum

Dátum: 
pondelok, 16. október 2017
Miesto: 
Záhreb
Organizátor: 
ZÚ SR v Záhrebe, Chorvátska hospodárska komora, MHSR, SARIO, SIEA
Kontakt: 

Igor Uhlik, E: igor.uhlik@sario.sk, M: +421910828109

Podujatie Croatian-Slovak Green Forum sa uskutoční dňa
16. októbra 2017 v Záhrebe ako sprievodné podujatie pri príležitosti stretnutia Konzultačnej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva, podnikania a remesiel Chorvátskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.


Zameranie fóra bude na zelenú energiu, energetickú efektívnosť, ekologické hospodárstvo a ekologickú dopravu. Podujatie spoločne otvorí štátna tajomníčka Ministerstva hospodárstva podnikania a remesiel Chorvátskej republiky Nataša Mikuš Žigman a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Vojtech Ferencz. Podujatie umožní naviazať nové partnerstvá a zdieľať vzájomné skúsenosti a trendy.

Organizátormi podujatia za slovenskú stranu budú Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Za chorvátsku stranu
jpodujatie organizuje Chorvátska hospodárska komora.
 
Sektorové zameranie:

 • energetika
 • zelená energia
 • energetická efektívnosť
 • ekologické hospodárstvo
 • ekologická doprava

 
Rokovací jazyk: angličtina
 
PROGRAM

10.00

 • otvorenie podujatia 'Croatian–Slovak Green Ecomic forum'
  štátnymi tajomníkmi

10.20

 • odborné prezentácie SK a HR subjektov k zameraniu fóra

11.30

 • začiatok B2B stretnutí

13.30

 • neformálny networking (Buffet lunch)

15.00

 • ukončenie podujatia

 
Náklady na dopravu a ubytovanie: náklady na cestovné a ubytovanie si hradí každý účastník sám.
 
Prihlasovanie: V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, vyplňte online registračný formulár najneskôr do 6. októbra 2017 do 15.00h