SARIO Business Link


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje pre podnikateľov sériu kooperačných podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link.

Podujatia môžu byť vytvorené na mieru pre zahraničného partnera s ponukou kooperácie a uzatvoreného pre verejnosť , alebo odbornú, sektorovo zameranú konferenciu, ktorá ponúkne informácie o možnostiach zapojenia sa do zahraničných projektov.

Podujatia SARIO Business Link v roku  2018 

Slovenská kooperačná burza NITRA 2018
23.mája 2018

Odborná konferencia na aktuálne témy a B2B rokovania firiem na platforme Sario Business Link počas veľtrhu MSV 2018, Nitra

------------------------------------------------------------------------

Podujatia SARIO Business Link v roku 2017

Podpora podnikateľských subjektov -Aktuálne projekty a výzvy
22.marca 2017

Konferencia a odborné konzultácie počas veľtrhu CONECO a Racioenergia 2017, Incheba, Bratislava 

Slovenská kooperačná burza Nitra 2017
24.mája 2017

Konferencia a B2B rokovania počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2017, Agrokomplex, Nitra

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017
Odborná konferencia a medzinárodná platforma pre B2B rokovania, 19.septembra 2017, Bratislava 

Slovenská kooperačná burza Košice 2017
Odborná konferencia o rozvoji a potenciáli prepojení medzi slovenským a maďarským priemyslom s dôrazom na expanziu dodávateľov v automobilovom priemysle aj na širšej medzinárodnej scéne, B2B rokovania, 30.novembra 2017, Košice 


O detailoch podujatí ako aj o ďalších podujatiach zaradených do tejto série Vás budeme priebežne informovať.

------------------------------------------------------------------------

Podujatia SARIO Business Link v roku 2016

Stavebné a energetické projekty a projekty vodného hospodárstva v zahraničí
6. apríl 2016

Odborná konferencia pre verejnosť, oficiálne sprievodné podujatie 37.ročníka veľtrhu CONECO a 26.ročníka veľtrhu RACIOENERGIA v Bratislave. 

Medzinárodný strojársky kooperačný deň
25. máj 2016
MSKD je oficiálne sprievodné podujatie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.


Slovenská kooperačná burza
3. november 2016
Najväčšie partnerské kooperačné stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov na Slovensku.