SARIO BUSINESS LINK

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje pre podnikateľov sériu kooperačných podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO BUSINESS LINK.
Podujatia môžu byť vytvorené na mieru pre zahraničného partnera s ponukou kooperácie a uzatvoreného pre verejnosť , alebo odbornú, sektorovo zameranú konferenciu, ktorá ponúkne informácie o možnostiach zapojenia sa do zahraničných projektov. 


Podujatia SARIO BUSINESS LINK v roku 2017 :

Podpora podnikateľských subjektov -Aktuálne projekty a výzvy
22.marca 2017

Konferencia a odborné konzultácie počas veľtrhu CONECO a RACIOENERGIA 2017, Incheba, Bratislava Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2017
23.mája 2017

Konferencia a B2B rokovania počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2017, Agrokomplex, Nitra

O detailoch podujatí ako aj o ďalších podujatiach zaradených do tejto série Vás budeme priebežne informovať.


------------------------------------------------------------------------
Podujatia SARIO BUSINESS LINK v roku 2016: 
 
Odborná konferencia pre verejnosť, oficiálne sprievodné podujatie 37.ročníka veľtrhu CONECO a 26.ročníka veľtrhu RACIOENERGIA v Bratislave. 
6. apríl 2016

Medzinárodný strojársky kooperačný deň
MSKD je oficiálne sprievodné podujatie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. 
25. máj 2016


Slovenská kooperačná burza
Najväčšie partnerské kooperačné stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov na Slovensku.
3. november 2016