×

Dotazník ÚV SR - obnova Ukrajiny

Dotazník Úradu vlády Slovenskej republiky -
Zapojenie slovenských subjektov do povojnovej obnovy Ukrajiny


Cieľom tohto dotazníka je zistiť záujem slovenských podnikateľských subjektov, inštitúcií verejnej správy a mimovládnych organizácií o pôsobenie na ukrajinskom trhu, resp. realizáciu rozvojových aktivít, ktoré by mohli prispieť k povojnovej obnove Ukrajiny.

V prípade, že ste podnikateľský subjekt, orgán verejnej správy alebo mimovládna organizácia, ktorá má záujem podieľať sa na povojnovej obnove Ukrajiny, prosíme Vás, aby ste vyplnili tento dotazník. Údaje nám poslúžia na zostavenie databázy podnikateľských a rozvojových projektov slovenských subjektov a následne na vypracovanie návrhu plánu na zapojenie Slovenska do povojnovej obnovy Ukrajiny.

CHCEM VYPLNIŤ FORMULÁR