Dopravný veľtrh Innotrans

Dátum: 
20 - 23 September 2022
Krajina: 
Nemecko
Sektor: 
dopravný
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Ďalší ročník úspešného nemeckého dopravného veľtrhu InnoTrans sa bude konať 20.-23.9.2022 v online formáte. InnoTrans má medzinárodné renomé, nakoľko viac ako 60% vystavovateľov a 56% návštevníkov prichádzajú zo zahraničia.

 Podujatie je zamerané na prezentáciu najnovších trendov a riešení, ktoré ovplyvnia podobu dopravy v budúcnosti. Organizátori a vystavovatelia pripravili pre záujemcov širokú škálu sprievodných podujatí: webináre a diskusné fóra, na ktorých vystúpia vedúci predstavitelia odvetvia s inšpiratívnymi prezentáciami.

Veľtrhu sa môžu zúčastniť spoločnosti, podnikajúce v nasledujúcich odvetviach: výroba koľajových vozidiel pre prepravu verejnosti a tovarov, ich komponentov,  poskytovatelia servisných a renovačných služieb pre koľajové vozidlá, výrobcovia a stavitelia infraštruktúry pre železničnú dopravu, dopravných informačných systémov, poskytovatelia cestnej nákladnej prepravy a pridružených služieb,  stavitelia tunelov a cestnej infraštruktúry a v ďalších s dopravou spojených oblastiach.

Pre viac podrobností navštívte stránku podujatia https://www.innotrans.de/ , kde sú informácie  dostupné v anglickom a nemeckom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Miriam Horníková

E-mailová adresa: miriam.hornikova@sario.sk