Medzinárodný ekologický veľtrh Grüne Woche

Dátum: 
21 - 30 January 2022
Krajina: 
Nemecko
Sektor: 
poľnohospodárstvo
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Ďalší ročník medzinárodného ekologického veľtrhu Grüne Woche sa už tradične uskutoční v termíne 21.-30.1.2022. Hoci podujatie má veľmi dlhú tradíciu (jeho prvý ročník sa uskutočnil už v roku 1926) a stabilnú návštevnícku základňu, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ročník 2021 prebehne  výlučne vo formáte B2B stretnutí. Cieľom podujatia v súčasných podmienkach je nájsť prijateľné riešenia pre budúcnosť poľnohospodárstva, ktoré v súčasnosti čelí významným zmenám. Podujatia sa môžu zúčastniť všetky podnikateľské subjekty s činnosťou v odvetví poľnohospodárstva a osobitne tie, ktoré prinášajú inovatívne riešenia a metódy.

Organizátori v súčasnosti pracujú na bližšej špecifikácii nového formátu podujatia a výsledky ich práce budú zverejnené na stránke https://www.gruenewoche.de/en/ v anglickom a nemeckom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Miriam Horníková
E-mailová adresa: miriam.hornikova@sario.sk