×

Semináre a webináre

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v priebehu posledných rokov výrazne posilnila vzdelávacie aktivity pre slovenské spoločnosti v oblasti podpory exportu organizovaním tematických seminárov.

Taktiež v čase mimoriadnych opatrení COVID19, doplnila do portfólia ponúkaných služieb aj novú online platformu — webináre.

Odbor zahraničného obchodu v spolupráci s významnými  hosťami reagujú  na aktuálne trendy a otázky v zahranično-obchodnej politike.

Témy webinárov/seminárov sú rôznorodé: sektorovo alebo teritoriálne zamerané, podporujú exportný potenciál slovenských spoločností a taktiež sa snažia zodpovedať relevantné otázky týkajúce sa vstupu a náležitostí na zahraničné trhy.

Dôležitou súčasťou sú aj predstavenia konkrétnych krajín a nové príležitosti pre obchod, ako aj finančné nástroje  na rozvinutie exportného potenciálu.

Semináre sa primárne organizujú v priestoroch agentúry SARIO. Webináre prebiehajú online v aplikácii ZOOM. Poslucháči majú možnosť aktívne sa zapojiť prostredníctvom zaslaných otázok na stanovenú tému pred uskutočnením webinárov. Vybrané otázky budú následne zodpovedané. Na obrazovke budete vidieť a počuť len prednášajúcich a moderátorov. Prezentácie budú po skončení zaslané na e-mail.

Registrácia na webinár/seminár je online a bezplatná.

V prípade, že máte námet na zaujímavú tému webinára/seminára, napíšte nám na obchod@sario.sk.

HARMONOGRAM SEMINÁROV A WEBINÁROV
Prehľadný harmonogram plánovaných seminárov a webinárov zameraných na podporu exportu slovenských spoločnosti.

ARCHÍV
Informácie o uskutočnených seminároch a webinároch