LUXEPACK - Výstava kreatívneho obalového priemyslu

Dátum: 
27 - 29 september 2021
Krajina: 
Monako
Sektor: 
ostatné činnosti
Typ: 
veľtrhy a výstavy

V dňoch 27.-29.9.2021 sa v Monaku bude konať veľtrh kreatívneho obalového priemyslu LUXEPACK. Ide o najväčšie stretnutie výrobcov vysokokvalitných prémiových obalov na luxusné výrobky, predovšetkým  na parfumy a kozmetiku, vína a alkoholické nápoje, tabakové výrobky, perá ai. darčekové predmety.

Podujatie má viac ako 30-ročnú tradíciu a celosvetové renomé: predchádzajúceho ročníka sa zúčastnilo viac ako 470 vystavovateľov z 98 krajín sveta a celkový počet návštevníkom presiahol 9 000. Veľtrh tak predstavuje najvýznamnejšie stretnutie popredných výrobcov prémiových a kreatívnych obalov na vybrané výrobky. LUXEPACK je nielen miestom výmeny skúseností, diskusií o inováciách a vývoji daného odvetvia, ale najmä príležitosťou pre zviditeľnenie (vystavovatelia získajú prístup k internej sieti, prostredníctvom ktorej môžu prezentovať svoju značku a výrobky) a nadviazanie kontaktov s výrobcami luxusných tovarov.

V prípade záujmu navštívte stránku podujatia https://events.broad-group.com/event/e9eafe99-a4c0-4cf1-a45e-700e86b5de8f/summary/, kde sú ďalšie informácie dostupné v anglickom jazyku.
Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Michaela Slimáková
E-mailová adresa: michaela.slimakova@sario.sk