Priemyselný veľtrh Elmia Subcontractor

Dátum: 
09 - 12 november 2021
Krajina: 
Švédsko
Sektor: 
multisektorové
Typ: 
veľtrhy a výstavy

V termíne 9.-12.11.2021 sa vo švédskom Jönköpingu bude konať jeden z najvýznamnejších priemyselných veľtrhov v severnej Európe Elmia Subcontractor. Primárnym zameraním veľtrhu je nadväzovanie subkontraktačných partnerstiev v rôznych odvetviach priemyselnej výroby. 

Na podujatí sa pravidelne zúčastňuje viac ako 1200 vystavovateľov z 30 krajín a až 15 000 návštevníkov. Sektorové portfólium vystavovateľov je veľmi pestré a zahŕňa predstaviteľov automobilového, leteckého, telekomunikačného, elektrotechnického, baliaceho, nábytkárskeho, drevárskeho, textilného priemyslu, ale tiež výrobcov plastov a gumy či z oblasti interiérového dizajnu. K pravidelným návštevníkom podujatia patria manažéri predaja a obchodu, technickí dizajnéri, vývojári, manažéri kvality, ale tiež vedúci predstavitelia spoločností a predstavitelia politického života.

Pre viac podrobností navštívte stránku podujatia https://www.elmia.se/en/subcontractor/, kde sú ďalšie informácie dostupné v anglickom a švédskom jazyku.
Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Adam Csuka
E-mailová adresa:   adam.csuka@sario.sk