Veľtrh obnoviteľných zdrojov energie Climatherm Energy

Dátum: 
25 - 27 február 2022
Krajina: 
Grécko
Sektor: 
energetický
Typ: 
veľtrhy a výstavy

V termíne 25.-27.2.2022  sa v Aténach bude konať veľtrh zameraný na obnoviteľné zdroje energie Climatherm Energy. Hlavnými témami podujatia budú využitie solárnej, veternej, geotermálnej energie, zemného plynu, vodných zdrojov a tiež problematika  odsoľovanie a energeticky úsporných budov.

Podujatie má už viac ako 30-ročnú tradíciu a stabilnú návštevnícku základňu, Predchádzajúci ročník, ktorý sa uskutočnil začiatkom roka 2020, navštívili viac ako 20 000 záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti. Vysoký počet návštevníkov, ako aj kvalita a originalita prezentovaných tovarov, služieb a technických riešení len zvyšujú pravdepodobnosť nadviazania úspešnej obchodnej spolupráce medzi účastníkmi podujatia. Okrem obchodného má podujatie tiež informatívny charakter. Účasťou ma tematických prednáškach a konferenciách si účastníci môžu  značne rozšíriť obzory a lepšie porozumieť aktuálnym trendom vývoja trhu.

Na Climatherm Energy sú pozvaní výrobcovia a predajcovia solárnych systémov a kolektorov, fotovoltickcýh článkov a panelov, kotlov na biomasu, veterných generátorov, transformátorov, horákov na biopalivá a širokého spektra príslušenstva, spojeného s využívaním obnoviteľných zdrojov energie. 

Pre viac podrobností navštívte stránku podujatia https://climatherm.gr/en , kde sú informácie  dostupné v anglickom a gréckom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Miriam Horníková

E-mailová adresa: miriam.hornikova@sario.sk