Misia maďarských drevárov na Slovensku

Čeladincie - Slovensko

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, IDT Hungary a T. Puskas Foundation pripravila v rámci programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou na roky 2007 - 2013 obchodnú misiu maďarských drevárskych firiem do slovenských drevárskych podnikov. Maďarských podnikateľov prijal v Čeladinciach Eugen Rybanský, majiteľ spoločnosti NORMAN, ktorý im predstavil výrobný program orientovaný na produkciu dýh, zosadeniek a predaj nábytkových dýh, a v krátkosti aj históriu tohto odvetia v bývalom Československu a terajšom Slovensku s dôrazom na obchodné vzťahy s Maďarskom. V Krupine prijal podnikateľov vedúci odbytu Mestských lesov Erich Krátky, ktorý im predstavil ťažobný proces spracovania drevnej hmoty a komplexnú problematiku lesného hospodárstva v Slovenskej republike. Firmy z oboch krajín sa zhodli na potrebe prehlbovania vzájomnej obchodnej spolupráce v drevárskom odvetví a v možnostiach uzatvárania obchodných kontraktov, ako aj vytvorenia spoločných podnikov.