Podnikateľské fórum Slovensko - Spojené arabské emiráty

štvrtok, 23. jún 2022
Dňa 21. 6. 2022 sa v Bratislave  konalo  podnikateľské fórum Slovensko – Spojené arabské emiráty, ktoré organizovala agentúra  SARIO  v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR  a Úradom pre hospodársky rozvoj Abú Dhabí.  Toto podnikateľské fórum sa konalo, ako sprievodné podujatie  návštevy delegácie zo Spojených arabských emirátov, ktorá bola zložená  z predstaviteľov tak vládnych inštitúcií zodpovedných za investície a zahranično-obchodnú spoluprácu, ako aj  podnikateľských subjektov z viacerých sektorov, ako napr. energetika, zdravotníctvo, doprava, obranný priemysel a IKT. Podujatie sa konalo v kongresovej sále Gand Hotel River Park Bratislava.  
 

Oficiálnu časť fóra  otvorili svojimi príhovormi štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Ján Oravec a za emirátsku stranu  Abdulla Mohamed Al Mazrouei,  prezident Obchodnej a priemyselnej komory Abu Dhabi. Vo svojich príhovoroch obaja zdôraznili dôležitosť vzájomných hospodárskych vzťahov a záujem na ich ďalšej intenzifikácii. Po úvodných príhovoroch nasledoval slávnostný podpis Memoranda o porozumení medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a  Abu Dhabi Investment Office (ADIO).

No alternative text description for this image

Prezentácia investičného a ekonomického prostredia SR v podaní Stanislavy  Plascencia  Lubinovej , senior konzultantky odboru investičných projektov SARIO ukončila oficiálnu časť fóra.  
Následne fórum  pokračovalo vopred naplánovanými  B2B rokovaniami. Počas tejto časti podujatia sa medzi  11 emirátskymi  a 27 slovenskými účastníkmi uskutočnilo viac ako 100 B2B a B2G rokovaní, počas ktorých partneri pri rokovacích stoloch hľadali vzájomné prieniky pre obchodnú spoluprácu.