Financovanie medzinárodného obchodu

Dátum: 
utorok, 16. február 2016
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Cena: 
20 EUR/osoba (poplatok zahŕňa pracovný materiál a občerstvenie)
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Predpokladom úspešného obchodu je popri výbere vhodného obchodného partnera, aj správne ošetrene rizík vyplývajúcich z obchodných transakcií. Dôležité miesto zohráva správny výber foriem a nástrojov platobného styku a využitie zaisťovacích nástrojov.
  • Orientujete sa v problematike financovania medzinárodného obchodu?
  • Viete, ktoré formy financovania sú pre Vašu spoločnosť vhodné?
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pripravila dňa 16. februára 2016 seminár 'Financovanie medzinárodného obchodu'.
 
Prednášajúcimi na podujatí budú Ing. Eva Jančíková, PhD., odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti medzinárodného obchodného financovania, Ing. Eva Zezulová, vedúca  odboru Financovania obchodu a exportu, SBERBANK, ktorá Vám predstaví praktický príklad obchodného financovania a Lukáš Harvánek, z Odboru poistenia neobchodovateľného rizika EXIMBANKA SR, ktorý predstaví poistenie úverov a investícií.

PREZENTÁCIA EXIMBANKA 
PREZENTÁCIA  SBERBANK
PREZENTÁCIA FMV 

Viac informácií a program podujatia nájdete v priloženom ponukovom liste.

V SPOLUPRÁCI

REGISTRÁCIA
Zaregistrujte sa najneskôr do 15. 2. 2016.