×
10.10.2022 - 14.10.2022

Medzinárodný veľtrh GITEX Dubaj 2022

Miesto
Dubai World Trade Centre, Dubaj, SAE
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom technologickom veľtrhu GITEX 2022, ktorý sa bude konať v termíne 10.—14. október 2022.

Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Podujatie GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) je kombinácia veľtrhu a konferencií, ktorá prináša prehliadku technológií od nadnárodných technologických spoločností cez vládne subjekty až po nové generácie startupov. Na podujatí sa prezentujú najnovšie trendy a poznatky v oblasti 5G, umelej inteligencie, mobility, inteligentných miest, digitálnych ekonomík, IoT, kybernetickej bezpečnosti, fintech, cloudových technológií, zdravotníctva a ďalších.

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke oficiálnej stránke podujatia.

Cieľom účasti
slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu GITEX 2022 uhradí:
  • náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
  • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
  • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor,
  • výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 9 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu GITEX 2022, prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 30. mája 2022.

      

   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk