×
27.03.2018 - 29.03.2018

Podnikateľská misia do Paríža počas veľtrhu MIDEST

Miesto
Paríž, Francúzsko
Organizátor
SARIO (Národný projekt)
Kontakt

Igor Uhlik, E: igor.uhlik@sario.sk, M: +421 910 828 109

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' a v spolupráci so
ZÚ SR v Paríži, organizuje v dňoch 27. – 29. marca 2018 podnikateľskú
misiu do Paríža počas medzinárodnej výstavy MIDEST.


Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.

MIDEST je jedinou medzinárodnou výstavou, ktorá sa špecializuje na priemyselné subdodávky (subkontraktačný veľtrh).

V rámci najbližšieho ročníka bude veľtrh MIDEST zároveň sprevádzaný troma doplnkovými výstavami, ktoré doplnili priemyselný hodnotový reťazec a ekosystém a vytvorili tak najväčšie priemyselné podujatie európskej dimenzie vo Francúzsku.:
 • INDUSTRIE Paris (výstava pre výrobné technológie a zariadenia)
 • Smart Industries (výstava venovaná priemyslu budúcnosti)
 • Tolexpo (výstava pre zariadenia a riešenia na spracovanie plechov)
 
Cieľová skupina:
 • malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré spĺňajú podmienky účasti v Schéme na podporu MSP v SR. Cieľom je posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov.
 
Priebežný program:            

27. 3. 2018
 • Odlet z Bratislavy / Viedne do Paríža
28. 3. 2018
 • Slovenský Národný deň – Business Fórum v konferenčných priestoroch veľtrhu MIDEST
 • B2B rokovania
 • Návšteva veľtrhu
29. 3. 2018
 • Návšteva veľtrhu
 • Odchod na Slovensko
 
Sektorové zameranie:
 • výrobné technológie a zariadenia
 • priemysel budúcnosti
 • zariadenia a riešenia na spracovanie plechov
 • doprava (motorové vozidlá, letectvo, železnice, lode)
 • energia (elektrina, ropa a plyn, obnoviteľné zdroje energie)
 • potravinársky priemysel
 • infraštruktúra (mosty, tunely, voda)
 • spotrebný tovar (domáce elektrické, luxusné tovary, šport a voľný čas)
 • chemikálie (kozmetika, liečivá, plasty)
 • iné (obranné, vojenské, kovové, oceľové ...)

V rámci veľtrhu MIDEST, je možnosť zúčastniť sa konferencií a prezentovať aktivity SR. Zoznam konferencií na veľtrhu sa nachádza na oficiálnej stránke podujatia.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa konferencie a rečniť, prosím kontaktujte organizátorov podnikateľskej misie. Rovnako, na stránke veľtrhu je možnosť zaregistrovať sa a organizovať vlastné dodatočné
B2B rokovania s potenciálnymi partnermi na veľtrhu.
 

Podpora zo strany SARIO zahŕňa:
 • organizácia tailor-made B2B stretnutí so zahraničnými spoločnosťami
 • zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením
  a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
 • vstupenky na veľtrh
 • spoločná preprava
 • nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO
 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie, letecký transfer).

REGISTRÁCIA
Prosíme všetkých záujemcov o účasť na misii o vyplnenie online prihlášky,
so všetkými povinnými náležitosťami. O účasti na misii rozhoduje dátum
a čas registrácie. Neúplné alebo nepravdivo vyplnené prihlášky nebudú akceptované. Registrácia na podnikateľskú misiu je otvorená do
13. marca 2018.
 
*Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 16. marca 2018, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku
na veľtrhu MIDEST 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr