×
01.07.2022

Genéza rokovaní SARIO ku strategickej investícii skupiny Volvo

Genéza rokovaní SARIO ku strategickej investícii skupiny Volvo

SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU BOLA PRI ROKOVANIACH INVESTÍCIE VOLVO OD SAMÉHO ZAČIATKU

Pri Košiciach vznikne moderný závod na výrobu prémiových elektrických SUV vozidiel s ročnou kapacitou 250 tisíc áut ročne, ktorého výška investície by mala dosiahnúť 1,2 miliardy eur a vytvorí 3300 nových priamych pracovných miest.

 • SEPTEMBER 2021

  Business Sweden (Swedish Trade & Invest Council) kontaktoval priamo SARIO so žiadosťou o identifikáciu vhodných regiónov pre novú strategickú investíciu do priemyselnej výroby, ktorú by mohol realizovať zatiaľ utajený švédsky investor.

   

  Bez špecifikácie sektora bolo komunikované, že má ísť o sofistikovanú výrobu a investícia bude mať zásadné požiadavky na rozlohu územia.

   

  Projekt dostal v SARIO krycí názov AION. Predstavenie projektu prostredníctvom rozhovoru s Business Sweden – očakávania investora a dohoda na ďalšom postupe. Spolu so Slovenskom boli v hre viaceré krajiny (tzv. long-list potenciálne zaujímavých kandidátov).

   

  K hlavným faktorom pri výbere finálnej lokality mala patriť dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily, pripravený priemyselný park, dobrá infraštruktúra, logistická dostupnosť a dostupnosť zelených a nízko uhlíkových zdrojov elektrickej energie.

 • OKTÓBER 2021

  Agentúra zaslala prvotnú komplexnú informáciu, ktorá reflektovala kľúčové rozhodovacie faktory potenciálneho investora a od začiatku ho smerovala primárne na východ Slovenska.

   

  Agentúra spracovala rozsiahle podkladové materiály (RFI – request for information) pre lokalitu Valaliky, ktoré zahŕňali  aj komplexnú analýzu dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily v dochádzkovej vzdialenosti, analýzu odborného vzdelávania, informácie o povoľovacích procesoch, informácie o podporných mechanizmoch, možnosti zabezpečiť klimatickú neutrálnosť závodu využitím zelených a nízko uhlíkových zdrojov el. energie, informácie o existujúcej a plánovanej dopravnej a technickej infraštruktúre, informácie o možných dodávateľoch, pracovnoprávne a daňovo-odvodové pravidlá, informácie o rôznych nákladových položkách a pod.

 • NOVEMBER 2021

  Návšteva investora v Košiciach. Pred stretnutím bola podpísaná dohoda o mlčanlivosti, na základe ktorej sa agentúra dozvedela, že investorom je spoločnosť Volvo.

   

  Zástupcovia investora v sprievode konzultantov z Business Sweden navštívili Košice a strategický park Valaliky, absolvovali prezentácie a stretnutia k vopred dohodnutým témam. Stretnutia sa za SR zúčastnil i Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR a v rámci návštevy sa uskutočnilo rokovanie aj s košickým županom. Investor zhodnotil návštevu tým, že Slovensko má veľmi silnú pozíciu.

   

  Do konca roka 2021 sa očakávalo zúženie potenciálnych lokalít z 10 na 3 až 4, s tým, že ak Slovensko postúpi do short-listu, začiatkom roka by mal prísť na Slovensko technický a legislatívny tím (due diligence a legal). Agentúra na základe návštevy spracovala ďalšie komplexné materiály.

 • DECEMBER 2021

  Investor prejavil jasný záujem o lokalitu Valaliky, lokalita bola shortlistovaná, to znamená, že SP Valaliky sa dostal do top 3 zvažovaných lokalít.

   

  Investorovi bol tiež prezentovaný detailný timeline prípravy strategického parku Valaliky.

   

  Na slovenskej strane začal vznikať stály expertný tím dedikovaný tomuto projektu.

 • JANUÁR 2022

  Komunikácia s investorom na tému prípravy parku, infraštruktúry a súvisiaci harmonogram, tiež k investičnej pomoci a ďalším podporným mechanizmom.

 • FEBRUÁR 2022

  Návšteva investora v Košiciach. Agentúra SARIO zorganizovala pre investora rozsiahle rokovania s viac ako 30kou slovenských technických expertov.

   

  Investor po rokovaniach potvrdil, že Slovensko a rezentovaná lokalita majú predpoklad splniť všetky požiadavky.

   

  Osobitná diskusia a pozornosť bola venovaná harmonogramu prípravy strategického parku Valaliky.

 • MAREC 2022

  Agentúra pripravila podklady a jej zástupcovia sa zúčastnili rokovaní v centrále Volvo v Göteborgu aj za účasti premiéra SR, ministra hospodárstva SR a ministra financií SR.

 • APRÍL 2022

  Agentúra zorganizovala pre investora ďalšie rozsiahle rokovania technických expertov v Košiciach, pričom investor komunikoval, že všetky jeho kľúčové témy boli uspokojivo zodpovedané.

 • MÁJ/JÚN 2022

  Rokovania o investičnej zmluve a pokračovanie prípravy strategického parku Valaliky. Vznikla spoločnosť Valaliky Industrial Park (VIP), ktorá zastrešovala celú prípravu územia a infraštruktúry.

 • 20. JÚN 2022

  Investor informoval agentúru SARIO a zástupcov MH SR, že si pre svoju investíciu vybral lokalitu strategického parku (SP) Valaliky. Má ísť o moderný závod na výrobu prémiových elektrických SUV vozidiel značky Volvo s ročnou kapacitou 250 tis. áut ročne.

   

  Investícia by mala vytvoriť 3 300 nových priamych pracovných miest. Berúc do úvahy multiplikačný efekt v automobilovom sektore 1:4 až 1:7 by nový závod mohol vytvoriť nepriamo až 23 tisíc nepriamych miest.

   

  Začiatok výstavby závodu sa plánuje na január 2023. Závod bude 100% klimaticky neutrálny. Ide o jednu z najvýznamnejších investícií v histórii SR a najvýznamnejšiu na východnom Slovensku od vzniku SR. Túto investíciu môžu nasledovať ďalšie projekty skupiny v tejto lokalite.

 • VOLVO CAR GROUP

  Skupina Volvo Car Group je od roku 2010 vlastnená čínskou spoločnosťou Geely Holding Group (väčšinový vlastník). Volvo kótované na burze v Štokholme (NasdaqStockholm). Skupina Geely je vlastnená súkromným kapitálom (miliardár LiShufu).

   

  VolvoCarGroup plánuje dosiahnuť plnú elektrifikáciu svojho výrobného portfólia v roku 2030.V júni 2021 bol ohlásený joint venture (50:50) medzi Volvom a švédskym výrobcom batérií Northvolt. Volvo CarGroup tiež vlastní 49, 5% sesterskej značky Polestar and 30% sesterskej značky Lynk & Co.

   

  Skupina má aktuálne výrobné závody (finálna montáž automobilov) vo Švédsku (Torslanda), v Belgicku (Gent), v USA (Ridgeville), v Číne (Chengdu, Daqing, Luqiao), v Indii (Bangalore), Malajzii (ShahAlam) a v Rusku (Kaluga).

NA STIAHNUTIE