Podnikateľská misia do Španielskeho kráľovstva

Podnikateľská misia do Španielskeho kráľovstva
Dátum: 
27 - 30 november 2023
Miesto: 
Španielsko, Madrid
Organizátor: 
SARIO, Slovenské veľvyslanectvo v Madride
Kontakt: 

Dominika Horská E: dominika.horska@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)  v spolupráci so zastupiteľským úradom v Madride má v pláne zorganizovať podnikateľskú misiu do Madridu, Španielsko, v predpokladanom termíne september/október 2023 s cieľom nadviazania novej spolupráce so španielskymi partnermi.
 
Prioritným cieľom podnikateľskej misie je  oboznámenie sa s teritóriom, nadviazanie nových obchodných kontaktov a prehĺbenie už začatej spolupráce so španielskymi partnermi.

Sektorové zameranie a cieľová skupina
 • automobilový priemysel a elektromobilita
 • ICT
 • strojársky priemysel

NÁVRH PROGRAMU PODNIKATEĽSKEJ MISIE
Program misie bude upresnený po ukončení registrácie
 • individuálny prílet do teritória, ubytovanie (každá spoločnosť si hradí náklady na ubytovanie a letenku sama, SARIO odporučí hotely)
 • Biznis fórum s potenciálnymi španielskymi partnermi a obchodnými komorami
  •  krátke predstavenie každej jednej slovenskej spoločnosti
  •  Úspešné príbehy slovenských podnikateľov žijúcich a podnikajúcich v Španielsku
  •  B2B s dopredu dohodnutými španielskymi partnermi
 • Prezentácia investičných príležitostí na Slovensku pre španielskych investorov  
 • Prípadné návštevy v teréne alebo individuálny networking
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO a Zastupiteľského úradu v Madride zabezpečené:
 • preprava v rámci teritória
 • organizácia biznis fóra
 • vyhľadanie relevantných zahraničných obchodných partnerov na rokovanie priamo v teritóriu
 • odporučenie ubytovania
 • účasť na rokovaniach a návštevách lokálnych partnerov
 • asistencia zamestnancov SARIO a Zastupiteľského úradu v Madride v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
 • letenky
 • ubytovanie
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

REGISTRÁCIA
Registrácia na podnikateľskú misiu bude otvorená do 31. mája 2023.

Registrácia