×
27.11.2023 - 30.11.2023

Podnikateľská misia do Španielskeho kráľovstva

Podnikateľská misia do Španielskeho kráľovstva
Miesto
Španielsko, Madrid
Organizátor
SARIO, Slovenské veľvyslanectvo v Madride
Kontakt

Dominika Horská E: dominika.horska@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so zastupiteľským úradom v Madride má v pláne zorganizovať podnikateľskú misiu do Madridu, Španielsko, v dátume od 27.—30. novembra 2023 s cieľom nadviazania novej spolupráce so španielskymi partnermi.

Prioritným cieľom podnikateľskej misie je  oboznámenie sa s teritóriom, nadviazanie nových obchodných kontaktov a prehĺbenie už začatej spolupráce so španielskymi partnermi.

Sektorové zameranie a cieľová skupina

 • automobilový priemysel a elektromobilita
 • ICT
 • strojársky priemysel

Návrh programu

Program misie bude upresnený po ukončení registrácie.

 • individuálny prílet do teritória, ubytovanie (každá spoločnosť si hradí náklady na ubytovanie a letenku sama, SARIO odporučí hotely)
 • biznis fórum s potenciálnymi španielskymi partnermi a obchodnými komorami
 • krátke predstavenie každej jednej slovenskej spoločnosti
 • úspešné príbehy slovenských podnikateľov žijúcich a podnikajúcich v Španielsku
 • B2B s dopredu dohodnutými španielskymi partnermi
 • prezentácia investičných príležitostí na Slovensku pre španielskych investorov  
 • prípadné návštevy v teréne alebo individuálny networking

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO a Zastupiteľského úradu v Madride zabezpečené:

 • preprava v rámci teritória
 • organizácia biznis fóra
 • vyhľadanie relevantných zahraničných obchodných partnerov na rokovanie priamo v teritóriu
 • odporučenie ubytovania
 • účasť na rokovaniach a návštevách lokálnych partnerov
 • asistencia zamestnancov SARIO a Zastupiteľského úradu v Madride v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:

 • letenky
 • ubytovanie
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

REGISTRÁCIA
Registrácia na podnikateľskú misiu bude otvorená do 30. júna 2023.