×
14.06.2023 - 16.06.2023

Power2Drive Europe 2023, Mníchov

Miesto
Messe München, Mníchov, Nemecko
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu e-mobility Power2Drive Europe 2023, ktorý sa uskutoční v termíne 14. - 16. júna 2023 v Mníchove, Nemecko.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Power2Drive Europe je medzinárodná výstava pre nabíjaciu infraštruktúru a e-mobilitu. V duchu hesla „Nabíjanie budúcnosti mobility“ je Power2Drive Europe ideálnym miestom stretnutia pre nový svet mobility a energetiky. Výstava sa zameriava na nabíjacie systémy, elektrické vozidlá, trakčné batérie, ako aj služby mobility.

Power2Drive Europe sa bude konať ako súčasť najväčšej európskej platformy pre energetický priemysel The smarter E Europe súbežne s ďalšími tromi energetickými výstavami Intersolar Europe, ees Europe a EM-Power Europe. Toto podujatie ponúka vystavovateľom a návštevníkom celé spektrum tém súvisiacich s energetikou. Všetky štyri výstavy majú jasné zameranie na priemysel. Súhra veľtrhov zároveň dobre reprezentuje prepojenia produktov a tém, ktoré sú v energetike také dôležité.
Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Power2Drive Europe 2023 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), prepravu exponátov a propagačných materiálov, drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (90 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 9 slovenských spoluvystavovateľov. Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Power2Drive Europe 2023, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 6. apríla 2023.

Registrácia