×
17.05.2022 - 20.05.2022

Veľtrh Global Industrie MIDEST Paríž 2022

Miesto
Paris Nord Villepinte Exhibition Center, Paríž, Francúzsko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na najväčšom medzinárodnom priemyselnom subkontraktačnom veľtrhu Global Industrie 2022, ktorý sa uskutoční v termíne 17. – 20. mája 2022 v Paríži, Francúzsko.

Veľtrh Global Industrie vznikol spojením 4 samostatných doplnkových výstav: MIDEST (priemyselné subdodávky), SMART INDUSTRIES (inteligentný, efektívny a digitálny priemysel), INDUSTRIE (výrobné technológie a zariadenia) a TOLEXPO (riešenia a zariadenia pre plechy, obrábanie kovov), čím sa vytvorilo najväčšie priemyselné podujatie európskej dimenzie vo Francúzsku. To vo svete nezostalo bez povšimnutia a v minulom roku veľtrh Global Industrie navštívilo takmer 40.000 návštevníkov z 85 krajín sveta.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Global Industrie 2022 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností a organizáciu a účasť na Slovenskom národnom dni.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

Význam veľtrhu dopĺňa aj podpora zo strany najvyšších politických a inštitucionálnych autorít, ako aj spoločensko-profesionálnych organizácií. Organizuje sa pod patronátom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a hostí množstvo ministrov, politických predstaviteľov, veľvyslancov a aktérov z radov najväčších európskych profesijných organizácií vo svete priemyslu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Global Industrie 2022, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 22. apríla 2022.   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk