AVIAFÓRUM 2021

Dátum: 
2021-09-21
Krajina: 
Ukrajina
Sektor: 
letecký
Typ: 
podujatie
Dátum: 
utorok, 21. september 2021
Miesto: 
Kongresová sála MZVEZ, Hlboká cesta 2, Bratislava
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO, Veľvyslanectvo SR v Kyjeve, MZVEZ, HK SR v Charkove
Kontakt: 
Marek Pocklan, E: marek.pocklan@sario.sk, T: +421 918 919 658
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Kyjeve, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ) a Honorárnym konzulátom Slovenskej republiky v Charkove pozýva slovenskú podnikateľskú verejnosť na podnikateľské fórum s názvom AVIAFÓRUM 2021, ktoré sa uskutoční dňa 21.9.2021 o 9:00 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na adrese Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava.

Podnikateľské fórum sa realizuje pri príležitosti oficiálneho príchodu podnikateľskej delegácie z Ukrajiny, ktorá navštívi Slovenskú republiku. Podnikateľská delegácia bude pozostávať prevažne z predstaviteľov ukrajinských firiem pôsobiacich v leteckom a vesmírnom (kozmickom) priemysle najmä z oblastí v okolí mesta Charkov. Účasť a príchod ukrajinskej delegácie organizačne zabezpečuje Honorárny konzulát SR v Charkove.
Cieľom podujatia je prepojiť slovenských a ukrajinských podnikateľov a vytvoriť spoločný priestor na vzájomnú výmenu obchodných kontaktov, príp. nadviazať na existujúcu spoluprácu či identifikovať nové prieniky v rámci obchodných vzťahov.

Sektorové zameranie podnikateľského fóra:
  • Letecký priemysel
  • Vesmírny a kozmický priemysel
  • Obranný priemysel
  • Strojársky priemysel nadväzujúci na vyššie uvedené sektory
  • Spolupráca s akademickou obcou a ukrajinskými univerzitami pôsobiacimi vo vyššie uvedených sektoroch
Predbežný program:
  • 9:00                      oficiálne otvorenie a prezentácia z ukrajinskej strany                                     a zo strany SARIO
  • 10:00                     B2B rokovania medzi slovenskými a ukrajinskými firmami
  • 13:00                     obed
Oficiálnym jazykom podujatia je ukrajinský a slovenský jazyk.
Podmienky účasti slovenských podnikateľských subjektov sa odvíjajú od protipandemických opatrení platných podľa aktuálneho regionálneho COVID semafóra, ktorý vydáva ÚVZSR. Organizátori si vyhradzujú právo výberu spoločností na základe relevantnosti a na základe dodržania všetkých protipandemických opatrení. Organizátori majú právo na zmenu programu, príp. formy podujatia, najmä v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na biznis fóre, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami do 9. septembra 2021. V prípade nejasností sa odporúčame obrátiť na vyššie uvedený kontakt.