Konferencia o vesmírnom výskume New Space Economy - ONLINE

Dátum: 
09 - 11 december 2021
Krajina: 
Taliansko
Sektor: 
odborné/vedecké a technické činnosti
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) dáva do pozornosti podnikateľskej a odbornej verejnosti konferenciu New Space Economy, ktorá sa uskutoční v termíne 9.-11.12.2021 v online formáte.

Ide o veľmi mladé podujatie (prvý ročník sa uskutočnil len v roku 2019), ktorého hlavným cieľom je aktivizovať diskusiu o budúcej podobe výskumu vesmíru s dôrazom na praktickú aplikáciu získaných poznatkov. Táto atraktívna téma vzbudila dostatočne veľký záujem v radoch verejnosti a prvého ročníka podujatia sa zúčastnilo viac ako 140 vystavovateľov a takmer 3000 návštevníkov.  A hoci druhý ročník sa uskutoční v online formáte, ciele organizátorov zostávajú nezmenené.

Hlavnou témou druhého ročníka bude „Nová úloha súkromného sektoru vo výskume vesmíru.“ Organizátori zdôrazňujú, že výskum vesmíru môže priniesť pre podnikateľov a investorov nových príležitostí a môžu z neho profitovať tiež odvetvia verejného sektora, predovšetkým vedecké inštitúcie. Podujatie je preto primárne zamerané na malé a stredné podniky, start-upy a investorov, ktorí sú zainteresované vo výskume vesmíru. Rovnako vítaní sú aj  zástupcovia obchodných organizácií, univerzity, výskumné centrá a inštitúcie.  Zúčastnené spoločnosti by sa mali venovať  biologickému alebo geologickému výskumu, príp. ťažobnému priemyslu, logistike a doprave, environmentálnej udržateľnosti, turistike alebo dizajnu.

V prípade záujmu  navštívte stránku https://www.nseexpoforum.com/ , kde sú informácie  dostupné v anglickom jazyku.

Kontaktná osoba na Odbore zahraničného obchodu SARIO: Miriam Horníková

E-mailová adresa: miriam.hornikova@sario.sk