SIVAL - Medzinárodný veľtrh vinohradníctva, enológie, pestovania ovocia a zeleniny, inovácií v poľnohospodárstve

Dátum: 
11 - 13 január 2022
Krajina: 
Francúzsko
Sektor: 
poľnohospodárstvo
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) dáva do pozornosti podnikateľskej a odbornej verejnosti medzinárodný veľtrh vinohradníctva, enológie, pestovania ovocia a zeleniny, inovácií v poľnohospodárstve SIVAL, ktorý sa uskutoční  11.-13.1.2022  v Angers. Podujatie je najväčšou obchodnou prezentáciou svojho druhu vo Francúzsku. Každoročne sa ho zúčastňuje viac ako 700 vystavovateľov a 26 000 návštevníkov z radov odbornej verejnosti. Z nich takmer 15 percent tvoria zahraniční návštevníci, ktorí prichádzajú z viac ako 55 krajín. Tematika veľtrhu je veľmi široká a zahŕňa početné odvetvia poľnohospodárskeho sektora:
·         predaj semien, priesad zeleninových  i ovocných plodín, liečivých a aromatických rastlín, húb a tabaku
·         vinohradníctvo
·         okrasné záhradníctvo a sadovníctvo
·         prípravky na ochranu rastlín
·         poľnohospodárska technika
·         laboratórna technika, využiteľná v poľnohospodárstve
·         odpadové hospodárstvo

K účasti na podujatí sú osobitne pozvané mladé spoločnosti, prinášajúce do odvetvia inovatívne postupy a metódy (využitie robotiky, zber dát ako predpoklad optimalizácie výrobného procesu, alternatívne  metódy pestovania apod.). Všetky spoločnosti tohto charakteru sa môžu zapojiť do inovačnej súťaže „AGREENSTARTUP competition“.

Sprievodnými podujatiami sú medzinárodné business stretnutia (v predchádzajúcom ročníku sa do nich zapojilo 140 účastníkov, ktorí medzi sebou uskutočnili stovky B2B rokovaní),  odborné konferencie a prednášky (jednou z kľúčových v nadchádzajúcom ročníku bude „Fruit 2050“ o budúcnosti a perspektívach ovocinárstva).

Pre viac informácii navštívte stránku podujatia https://www.sival-angers.com/en/ , dostupnú v anglickej a francúzskej jazykovej verzii.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Michaela Slimáková
E-mailová adresa: michaela.slimakova@sario.sk