×
20.04.2021 - 22.04.2021

Technologický summit Collision v Toronte

Krajina

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) si týmto dovoľuje informovať podnikateľskú a odbornú verejnosť o technologickom summite Collision, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.-22.4.2021 v Toronte.

Ide o najrýchlejšie rastúce podujatie svojho druhu v Severnej Amerike so širokým medzinárodným ohlasom. Posledného ročníka sa zúčastnilo viac ako 32 000 účastníkov zo 140 krajín sveta, viac ako 100 partnerov, 800 investorov, 1000 start-upov a novinárov. Veľtrhu sa zúčastňujú výrobcovia i návrhári naprieč všetkými odvetviami priemyselnej výroby. Dôležité je, aby priniesli originálne a inovatívne technické riešenia, ktoré napomôžu pokroku v priemyselnej výrobe.

Účastníci podujatia tak generujú značný inovačný potenciál, ktorý môže byť pretavený do konkrétnych výsledkov v podobe nadviazania nových obchodných partnerstiev, optimalizácie výrobného procesu a skvalitnenia výrobkov a služieb, predkladaných na trh. Pestré zloženie návštevníkov, interné informačné systémy, sprievodné podujatia v podobe inšpiratívnych prednášok a workshopov o využití technológií v budúcnosti, ako aj  značné mediálne pokrytie otvárajú dvere akejkoľvek spolupráci a napomáhajú dosiahnutiu najrôznejších inovačných riešení.

Pre viac podrobností o podujatí  navštívte stránku https://collisionconf.com/ , kde sú informácie  dostupné v anglickom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Adam Kalina

E-mailová adresa:  adam.kalina@sario.sk