Veľtrh kongresového cestovného ruchu IBTM Barcelona– ONLINE

Dátum: 
30 nov - 02 december 2021
Krajina: 
Španielsko
Sektor: 
HORECA
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Ďalší ročník populárneho konferenčného fóra v oblasti kongresového cestovného ruchu IBTM Barcelona sa uskutoční 30.11. – 2.12.2021 v online formáte. Podujatie má viac ako 30-ročnú tradíciu, počas ktorej svojim návštevníkom vždy ponúkalo najnovšie riešenia pre organizáciu verejných podujatí a v tejto misii sa rozhodli organizátori pokračovať aj tento rok.

Podujatie v online formáte bude pozostávať z prednášok, prezentácií a workshopov, ústrednou témou ktorých bude prezentácia riešení pre zvládnutie najnovších výziev, ktorým kongresový cestovný ruch v súčasnosti čelí: krízové riadenie, zavádzanie nových technológií, udržateľnosť a budúcnosť odvetvia.  Popritom budú môcť zaregistrovaní záujemcovia využiť možnosť individuálnych B2B stretnutí, ktoré si dohodnú podľa svojich potrieb a preferencií. Samozrejmosťou je prístup k internému informačnému systému a databáze účastníkov podujatia, čo ešte viac uľahčí vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov.  

Spektrum vystavovateľov je pomerne široké a zahŕňa zástupcov nasledujúcich odvetví: letecká a vodná doprava, hotely, reštaurácie a kúpele, cestovné agentúry, atrakcie a zábava, konferencie a stretnutia, medzinárodné turistické organizácie, poskytovatelia technologických služieb a IT systémov.

Pre viac podrobností o podujatí  navštívte stránku https://www.ibtmworld.com/ , kde sú informácie  dostupné v anglickom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Dominika Horská

E-mailová adresa: dominika.horska@sario.sk