Veľtrh stavebnej techniky Trade Fair for Construction Machines

Dátum: 
17 - 19 jún 2021
Krajina: 
Poľsko
Sektor: 
stavebný
Typ: 
veľtrhy a výstavy

V termíne 17.-19.6.2021 sa na varšavskom výstavisku Ptak bude konať  veľtrh stavebnej techniky Construction Machinery Exhibition. Vystavené budú rôzne typy stavebnej techniky a vozidiel, žeriavy, stavebné výťahy, lešenia, debnenia, zariadenia na výrobu stavebných materiálov a komponentov, zariadenia pre ťažobný priemysel, zariadenia na recykláciu a spracovanie odpadu, vozidlá a iné zariadenia zabezpečujúce údržbu ciest a zelene. 

Na podujatí sa môžu zúčastniť všetky spoločnosti, ktoré majú v svojom portfóliu výrobu alebo predaj niektorého z vyššie uvedených výrobkov. Pre účastníkov je pripravená atraktívna obchodná prehliadka, špeciálne veľtrhové ponuky a tiež demonštrácie využitia a efektívnosti vystavovaných produktov (napr. ukážka demolácie, montáže lešenia, recyklovania). Podujatie zároveň predstavuje výbornú platformu pre rozšírenie obchodných príležitostí všetkých spoločností, podnikajúcich v oblasti stavebníctva.

V prípade záujmu navštívte stránku podujatia https://warsawconstructionexpo.com/en/ , kde sú bližšie informácie  dostupné v anglickom a poľskom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Miriam Horníková

E-mailová adresa: miriam.hornikova@sario.sk