×

1. kolo slovenského vesmírneho inkubátora prinieslo unikátne startupy


Nie je k dispozícii žiadny popis.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala prvé kolo Slovenského vesmírneho biznis inkubátora. Spojilo vesmírnu a startupovú komunitu. Predstavil sa napríklad projekt vyvíjajúci AI lokalizačný systém pre použitie v leteckom a kozmickom priemysle, projekt so systémom na monitorovanie chránených území a lesov pomocou satelitných dát pozorovania Zeme, alebo projekt s cieľom monitorovania úniku metánu v arktických oblastiach a jeho následného využitia ako zdroja energie.

No alternative text description for this image

Celkovým víťazom sa stal startup s názvom Space scAvengers založený tromi výskumníkmi, ktorí hľadajú nový spôsob odstraňovania vesmírneho odpadu z obežnej dráhy Zeme. Práve vesmírny odpad, vrátane nefunkčných satelitov nekontrolovateľne obiehajúcich Zem, je celosvetovo považovaný za rastúci problém, ktorý ohrozuje ďalšie využívanie vesmíru v prospech ľudstva. Oceneným za najvýraznejší progres počas polročnej inkubácie sa zase stal tím AIMS s návrhom efektívneho sprostredkovania údajov medzi portálom Európskej vesmírnej agentúry na monitorovanie vesmírneho počasia a jeho používateľmi.
 
Rozvoj slovenského vesmírneho ekosystému je jednou z kľúčových úloh agentúry SARIO v rámci projektu Slovenskej vesmírnej kancelárie. Za rok svojho pôsobenia rozbehla niekoľko projektov, medzi nimi aj Slovenský vesmírny inkubátor. Po šiestich mesiacoch intenzívneho programu zahŕňajúceho odborný mentoring a spoluprácu s inkubujúcimi firmami mali startupisti možnosť prezentovať svoj projekt počas podujatia Slovak Space Incubator Demo Day, ktoré sa konalo 9. júna 2022 v Bratislave.


Nie je k dispozícii žiadny popis.
Prvé kolo Slovenského vesmírneho inkubátora prepojilo študentov s firmami a akademickým prostredím, sprostredkovalo mladým talentom priestor na získanie cenných skúseností a nových kontaktov, pričom dvom tímom sa zároveň počas inkubačného programu podarilo získať financovanie. Taktiež ukázalo, že na Slovensku je u mladých ľudí rastúci dopyt po témach a riešeniach pre vesmírny sektor a cieľom Slovenskej vesmírnej kancelárie je im aj naďalej podobnými projektami a podujatiami pomáhať nájsť tú správnu cestu a príležitosti v rámci Slovenska.
 
„Našim cieľom do blízkej budúcnosti je vytvoriť celý reťazec podpory začínajúci pri generovaní ideí a hackathonoch, pokračujúci našim existujúcim inkubačným programom zachytávajúcim najperspektívnejšie začínajúce tímy a zakončený inkubačným centrom v spolupráci s ESA. Takýto systematický prístup nám okrem iného pomôže maximalizovať efektívnosť jednotlivých podporných aktivít a budovať tak na Slovensku úspešné vesmírne startupy,“ uviedol vo svojom príhovore vedúci priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie Michal Brichta.