7 opatrení pre zamestnancov, firmy a SZČO

utorok, 31. marec 2020
VLÁDA SR PREDSTAVILA BALÍK SIEDMICH OPATRENÍ PRE ZAMESTNANCOV, FIRMY A SZČO

V nedeľu, 29. marca 2020 na tlačovej konferencii predstavil predseda vlády Igor Matovič spolu s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, ministrom financií Eduardom Hegerom, predsedom parlamentu Boris Kollárom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom a podpredsedníčkou vlády pre investície a informatizáciu Veronikou Remišovou zoznam siedmich opatrení pre podnikateľov, firmy a SZČO s cieľom zmiernenia dopadov Covid-19.
Všetkých sedem predstavených opatrení bude schvaľovaných v Národnej rade SR v skrátenom legislatívnom konaní v utorok 31. marca 2020. Podľa vyčíslení ministra financií Eduarda Hegera, výška priamej pomoci bude v rozsahu do 1 mld. EUR mesačne a rozsah bankových záruk
do 500 miliónov EUR mesačne. 

1. Štát preplatí 80% platu zamestnancov firmám, ktorých prevádzky sú povinne zavreté
Príspevok sa bude týkať zamestnávateľov, ktorí  kvôli karanténnym opatreniam na zabránenie šíreniu Covid-19 museli zatvoriť ich prevádzku. Štát dotknutým zamestnávateľom preplatí 80% hrubej mesačnej mzdy zamestnancov, pričom tento príspevok neprekročí 1 100 EUR na jedného zamestnanca a zároveň nepresiahne 200 000 EUR mesačne pre zamestnávateľa.
Podľa vyjadrení Milana Krajniaka počas tlačovej konferencie by sa príspevky na udržanie pracovných miest mali začať vyplácať od 15. apríla 2020 na základe poradia doručených žiadostí zamestnávateľov. Základnou podmienkou je udržanie pracovného miesta najmenej po dobu 6 mesiacov po skončení vyplácania príspevku.

2. Príspevky pre SZČO a zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb firmy
Pri poklese tržieb o viac ako 20% štát prispeje živnostníkovi alebo zamestnancovi 180 eur za mesiac, v prípade poklesu tržieb o viac ako 40% pôjde o príspevok vo výške 300 eur, pri poklese tržieb o viac ako 60% štát prispeje sumou 420 eur a v prípade poklesu tržieb o viac ako 80% pôjde o príspevok vo výške 540 eur.
Výška tržieb bude porovnávaná s rovnakým obdobím minulého roka, a to na základe čestného vyhlásenia podnikateľov, uviedol v politickej diskusnej relácii Milan Krajniak. Podobne ako pri prvom opatrení, prvé príspevky majú byť vyplácané od 15. apríla 2020, pričom ich maximálna výška bude predstavovať 800 000 eur ročne.
Podľa ďalších vyjadrení Milana Krajniaka budú mať prvé dve opatrenia dosah približne na 200 000 SZČO a 800 000 zamestnancov.

3. Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov eur
Vláda naďalej rokuje s bankami o detailoch poskytovania bankových záruk zo strany štátu. Tieto by mali byť vo výške pol miliardy eur, na základe čoho budú komerčné banky následne poskytovať financovanie podnikateľom za výhodných podmienok.
 
4. Karanténna OČR a PN
 
Vznik nároku zamestnanca na nemocenské bude vyplácané Sociálnou poisťovňou už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, ktorému bola nariadená povinná karanténa alebo izolácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, a to vo výške 55% denného vymeriavacieho základu. Doteraz mali túto povinnosť prvých desať dní zamestnávatelia, pričom výška nemocenského v prvých troch dňoch dosahovala len 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca.
Obdobie vyplácania ošetrovného z dôvodu nariadenej karantény alebo domácej izolácie sa navrhuje predĺžiť v prípade starostlivosti o dieťa z pôvodných 10 rokov veku dieťaťa na 11 rokov alebo do dovŕšenia 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Zároveň sa upravuje aj dĺžka vyplácania ošetrovného. Z pôvodných desať, resp. dvadsať dní, bude po novom ošetrovné vyplácané vo výške 55% denného vymeriavacieho základu počas celého obdobia karantény a izolácie, ako aj na celú dobu uzatvorenia školských a predškolských zariadení. Rodičia sa zároveň budú môcť pri čerpaní ošetrovného prestriedať.
Novela zákona o sociálnom poistení bola Parlamentom SR schválená v stredu 25. marca 2020.
 
5. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac
ako 40%

 
 
6. Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40%
Daňovníci môžu odložiť platbu preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 % na mesačnej báze. Podľa vyjadrení Richarda Sulíka bude odklad možný na obdobie 3 mesiacov (júl – september 2020). Preddavky by sa mali opäť platiť od októbra 2020 a k doplateniu preddavkov by malo dôjsť v ročnom zúčtovaní za rok 2020.
 
7. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane
Spoločnosti si budú môcť započítať doteraz neuplatnenú daňovú stratu od roku 2014 vrátane, bez akéhokoľvek limitu, teda aj celú naraz. Nové pravidlá uplatnenia straty by mali platiť už pri daňovom priznaní za rok 2019, ktorého termín sa posunul na koniec júna.