Agentúra SARIO na pôde OECD

pondelok, 28. október 2019
Agentúra SARIO zdieľala svoje skúsenosti na pôde OECD s prepájaním medzinárodných korporácií so slovenskými MSP.

22.23. októbra 2019 sa konali dve významné podujatia na pôde
OECD so zameraním na štátne agentúry pre rozvoj investícií

'4th workshop of the OECD IPA Network' a 'Roundtable on Investment and Sustainable Development'.

Agentúra SARIO mala aktívne zastúpenie na oboch podujatiach, pričom na druhom menovanom prezentovala svoje skúsenosti na paneli so zameraním na prepojenie priamych zahraničných investícií (PZI) s lokálnymi malými a strednými podnikmi (MSP) v oblasti produktivity a inovácií.

SARIO bolo k okrúhlemu stolu prizvané práve vďaka inovačným službám SARIO, ktoré prepájajú potreby významných klientov agentúry v oblasti procesných inovácií so slovenskými technologickými firmami schopnými dodávať riešenia v oblasť Industry 4.0.

Uvedená aktivita je skvelým príkladom toho, ako sa krajiny snažia maximalizovať prínos investícií pre miestne podnikateľské prostredie.
Je nám o to väčším potešením, že organizátori zvolili práve novovzniknuté služby SARIO ako inšpiráciu pre lepšie uchopenie rozvoja MSP,
resp. potreby kvalitných aftercare služieb pre etablovaných investorov.