Ako riadiť závod v čase pandémie

štvrtok, 09. apríl 2020
Dňa 8. apríla 2020 sa uskutočnil prvý webinár v rámci Inovačných služieb SARIO pod názvom 'Digitalizácia priemyselných procesov a využívanie virtuálnej a rozšírenej reality Ako riadiť závod, udržiavať stroje
a trénovať zamestnancov v čase pandémie'.

 
Cieľom webinára bolo odbornej i širšej verejnosti priblížiť aktuálne názory
a postrehy zástupcov 4 inovatívnych firiem pôsobiacich v oblastiach Industry 4.0., predovšetkým virtuálnej/rozšírenej/mixovanej reality a digitalizácie priemyselných procesov.

Hlavnými speakrami online diskusie, ktorú moderoval manažér pre inovácie SARIO, Oto Pisoň, boli Peter Mačuš (CEIT), Miroslav Dilský (Edgecom), Dušan Okleštek (Dorps) a Slavomír Hazucha (Ixworx). Okrem nich sa webinára zúčastnilo približne 40 registrovaných účastníkov, najmä z radov miestnych priemyselných hráčov a poskytovateľov Industry 4.0 riešení.
 
V úvode sa diskutujúci venovali najmä tomu ako súčasná mimoriadna situácia ovplyvnila ich každodenné fungovanie a celkovo trh so službami Industry 4.0.

Vystupujúci sa zhodli, že súčasná bezprecedentná situácia prináša mnoho výziev, no môže napomôcť a urýchliť šírenie platforiem a produktov v oblasti VR/AR, použiteľných najmä pri tréningu zamestnancov pracujúcich vo výrobe, montáži alebo údržbe.

Keďže spoločnosti z rôznych oblastí budú mať zrejme aj po pandémii záujem na redukcii cestovania či stretávania sa ich pracovníkov, služby fungujúce na vzdialených prístupoch, digitalizácia obsahu či virtualizácia fyzických objektov budú určite na vzostupe.
 
V ďalšej časti webinára venovali diskutujúci viac pozornosti konkrétnym platformám a nástrojom, ktoré ich spoločnosti vyvíjajú v reakcií na súčasnú situáciu. Mnohé nové prístupy pre priemyselných klientov pritom čerpali spoločnosti zo svojich skúseností z iných odvetví ako je  zdravotníctvo, logistika, energetika, či zábavný priemysel.
 
V tejto súvislosti predstavil pán Mačuš niekoľko konkrétnych riešení, ktoré spoločnosť CEIT vyvinula za uplynulé týždne a sú značne využiteľné práve za aktuálnych okolností. Jednou z nich je napr. RTLS (Real Time Location System), ktorý zabezpečuje indoor lokalizáciu rôznych objektov (alebo aj ľudí), čo môže v súčasnosti riešiť monitorovanie pohybu zamestnancov v snahe zabezpečiť ich požadovanú vzdialenosť (napr. 2 metre).

Ďalšou podstatnou, dnes vyžadovanou funkcionalitou, je meranie telesnej teploty zamestnancov pri vstupe do závodu alebo špeciálny dezinfekčný box na náradie, ktorý je možné medzi zmenami dezinfikovať prostredníctvom UV žiarenia, čím je následne akékoľvek náradie bezpečne pripravené pre pracovníka na ďalšej zmene.
 
Za pozornosť tiež stoja produkty spoločnosti Edgecom, prezentované pánom Dilským, ktoré sa snažia za pomoci virtuálnej reality edukovať ľudí pri simulácii základných hygienických operácií, ktoré si však dnes vyžadujú špeciálnu pozornosť, ako napr. dôkladné umývanie rúk, nasadzovanie rúška, aplikácia dezinfekcie v obchode a pod.

Dôležité je zdôrazniť, že spoločnosť prišla tiež s nápadom umiestnenia týchto virtuálnych tréningov na cloud, čo možno označiť za prevratné smerom do budúcnosti, v snahe rozšíriť popularitu virtuálnych tréningov medzi väčší počet užívateľov.
 
Spoločnosť Ixworx predstavila benefity ich zamerania na vysoko-realistický VR obsah s vysokým rozlíšením, ktorý poskytujú aj zábavnému priemyslu. Pre účely priemyselného využitia vydvihli precízne skenovanie prevádzok a pracovísk, ako ideálny podklad pre VR rozhranie, respektíve ich haptické riešenia pre tréningy, kde sa materiály chovajú realisticky podľa bodu ich uchopenia.
 
Oblasti rozšírenej a mixovanej reality pokryla spoločnosť Dorps, ktorá predstavila výhody údržby na diaľku v súčasnej dobe aj jej technologické riešenia. Okrem toho, v rámci ďalšieho možného rastu a plánovania osadzovania nového strojového zariadenia vysvetlila výhody mixovanej reality, ktorá umožňuje precíznu vizualizáciu umiestnenia budúcich strojov priamo v prevádzke klienta.
 
Na záver diskutujúci zodpovedali tiež niekoľko otázok od účastníkov webinára, ktoré sa týkali napr. dostupnosti VR/AR technológií z finančného hľadiska alebo ich využitia pri simuláciách či testovaní budúcich produktov.
 
Agentúra SARIO plánuje ďalšie webináre na témy elektrotechniky, strojárstva, zberu dát a ICT v krízových situáciách. Dodatočné informácie o pripravovaných webinároch nájdete na našej webovej stránke, respektíve v rámci ďalších komunikačných kanálov našej agentúry.Inovačné služby SARIO - nová platforma Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu prepája potreby najväčších klientov SARIO s kapacitami a kompetenciami najinovatívnejších slovenských technologických spoločností doma aj v zahraničí.
 
INOVAČNÉ SLUŽBY SARIO SÚ ZAMERANÉ NAJMÄ NA:
• Priemysel: automatizáciu, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, digitálnu továreň, atď.
• Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo, atď.
• Sektor služieb: automatizáciu, outsourcing, kybernetickú bezpečnosť, veľké dáta a umelú inteligenciu
 
Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam zo Slovenska!
 
Kontakt:  Oto Pisoň, Zástupca riaditeľa odboru & Manažér pre inovácie / Odbor investičných projektov
Email: innovate@sario.sk
 www.innovatewithsario.sk