×

Apríl v znamení inovačných workshopov a stretnutí

Snahy Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, od identifikácie záujmu významných klientov až po spoznávanie inovačných schopností slovenských spoločností, ústia do tzv. inovačných workshopov/stretnutí, počas ktorých sa zástupcovia SARIO snažia facilitovať debatu medzi oboma stranami. V apríli zorganizovali zástupcovia SARIO až 3 takéto podujatia:
 
Vyhľadávanie partnerov pre LG Electronics
Dňa 25. 4. sa v priestoroch SARIO konali 4 stretnutia so zástupcami slovenských spoločností a inštitútov s LG Electronics, zamerané najmä na materiálny výskum a nedeštruktívne testovanie. Zástupcovia kórejskej spoločnosti hľadajú v strednej Európe inovátorov, ktorí by mohli prispieť k procesným, ale aj produktovým inováciám (naprieč skupiny LG).

Navyše v nadväznosti na úvodnú úspešnú spoluprácu sa SARIO a LG Electronics dohodli aj na ďalšom workshope, tentokrát so zameraním na riešenia v oblasti Industry 4.0, čo je hlavným pilierom Inovačných služieb SARIO.
 
Priemyselný Inovačný Klaster – Matchmaking 3
Dňa 11. 4. organizoval Priemyselný Inovačný klaster 3. matchmakingové podujatie, v spolupráci so spoločnosťou Civitta a SARIO. Podujatie poskytlo priestor 24 inovatívnym firmám prezentovať svoje produkty a služby pred členmi klastra (PSA Peugeot Citroën, Faurecia, Plastic Omnium, Orange, HB Reavis, ZSSK). Okrem prezentácií moderoval zástupca SARIO, Oto Pisoň aj dva okrúhle stoly na tému Cobotov a vizuálnej kontroly  ako aj automatizovanej logistiky. SARIO sa angažovalo v príprave aj predošlých dvoch podujatí, avšak daný ročník bolo zapojené okrem identifikácie vhodných inovátorov aj do samotnej tvorby ako aj operatívnej časti podujatia.
 
AI4EU meetup in Slovakia
Dňa 9. 4. 2019 sa v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnila séria pracovných stretnutí v rámci európskeho projektu „AI4EU“ venovaná oblasti umelej inteligencie. Stretnutia boli organizované Odborom investičných projektov SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Paríži a zúčastnilo sa na nich 6 slovenských spoločností pôsobiacich v oblasti informačných technológií a umelej inteligencie.
AI4EU je 3-ročný projekt  Európskej únie (spustený v januári 2019), zameraný na rozvoj spolupráce v rámci európskej komunity firiem a výskumných inštitúcií venujúcich sa danej oblasti IT.