Delegácia pekinských podnikateľov

pondelok, 14. december 2009

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel privítal delegáciu čínskych podnikateľov a investorov z Pekingu pôsobiacich v oblasti infraštruktúrnych a developerských projektov, ktorí sa podieľali napríklad na výstavbe olympijského štadióna „Vtáčieho hniezda“, či na realizácii letiska v čínskom hlavnom meste.

Pavol Matejka zo sekcie Priamych zahraničných investícií čínskym hosťom predstavil ekonomické a investičné prostredie Slovenskej republiky, ktoré patrí k najstabilnejším v strednej Európe s potenciálom budúceho rastu. Čínskych podnikateľov zaujal projekt Transcontinental Transit Terminal (T.T.T.), ktorý by mal zabezpečovať významnú časť tovarových tokov medzi Severnou Amerikou, Európou a Áziou, ako alternatíva k doprave po mori. Hlavným koordinátorom projektu je agentúra SARIO v úzkej spolupráci s MH SR a príslušnými inštitúciami štátnej a verejnej správy SR.

Čínski podnikatelia boli následne prijatí na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, kde sa zaujímali o možnosti participácie na veľkých infraštruktúrnych projektoch.