Deväť z desiatich investorov by opäť prišlo na Slovensko

štvrtok, 08. apríl 2010
SARIO

92 percent zahraničných firiem, ktoré pôsobia na Slovensku by svoj investičný zámer v dnešných podmienkach zopakovalo – vyplýva to z ankety, realizovanej u 114 nemeckých, rakúskych a francúzskych firiem.

 

Len šesť percent oslovených firiem považuje súčasnú ekonomickú situáciu za dobrú, ale 35 percent očakáva zlepšenie ešte v tomto roku. Očakávania v súvislosti s vlastným podnikom sú ešte optimistickejšie. Viac ako 40 percent účastníkov ankety ráta s tým, že situácia firmy sa zlepší. Štyri z piatich podnikov preto tento rok nechcú nikoho prepúšťať. Každá štvrtá firma by chcela dokonca personálny stav zvýšiť. To isté platí pre investičné výdavky, ktoré majú byť prevažne na úrovni predchádzajúceho roka alebo ešte vyššie.

Slovensko podľa názoru oslovených investorov charakterizuje najmä členstvo v Európskej únii, pracovné sily ochotné pracovať za relatívne mierne náklady a vypočítateľný daňový systém. V porovnaní s inými štátmi strednej a východnej Európy hodnotia účastníci ankety Slovenskú republiku ako najatraktívnejšiu investičnú lokalitu. Drvivá väčšina zahraničných investorov (92 percent) by dnes svoju investíciu na Slovensku zopakovala.

Napriek tomu sú aj dôvody na kritiku. Nesplnené úlohy politiky vidia nemecké, rakúske a francúzske firmy zväčša pri vymožiteľnosti práva, boji proti korupcii a rozvoji infraštruktúry.

Kontakt: Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Markus Halt, e-mail: halt@dsihk.sk, tel.: +421 2 2065 5533

 

Organizátori prieskumu

 

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) –  založená v roku 2005 v Bratislave je fórom nemeckých a slovenských podnikov. Komora zastupuje záujmy cca. 300 členských firiem, ktoré na Slovensku zamestnávajú 74.000 pracovníkov a dosahujú obrat v hodnote 15 mld. EUR. SNOPK patrí k celosvetovej sieti nemeckých zahraničných obchodných komôr.

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva – Obchodné oddelenie v Bratislave je od roku 1992 jedným zo 100 oficiálnych zastúpení Hospodárskej komory Rakúska vo svete. Obchodný radca je oficiálnym zástupcom rakúskeho hospodárstva na Slovensku. Je kontaktnou osobou vo všetkých hospodárskych záležitostiach rakúskych firiem na Slovensku, kde je okolo 1600 rakúskych pobočiek a dcérskych spoločností.

Slovensko-rakúska obchodná komora – je nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, založené za účelom podpory obchodných a hospodárskych vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a Rakúskej republiky. Svoje aktivity vyvíja na celom území SR. Komora má charakter neziskovej organizácie.

Francúzsko-slovenská obchodná komora (FSOK) –  bola založená v roku 1994 s cieľom rozvíjať obchodnú spoluprácu medzi Francúzskom a Slovenskou republikou, napomáhať rozvoju dvojstranných obchodných vzťahov a narastaniu objemu francúzskych investícií na Slovensku. FSOK združovala viac ako 230 subjektov.