Edukačný seminár o projekte AUTOCLUSTERS na TU v Košiciach

utorok, 27. apríl 2010
Košice

Spolupráca trojlístka „Automobilový klaster-západné Slovensko (AKZS) – Technická univerzita v Košiciach (TUKE) – SARIO“ sa úspešne rozvíja a napreduje. Svedčia o tom aj spoločné aktivity pre zlepšovanie a zviditeľňovanie investičného prostredia na Slovensku.

 

Deň po podpise Memoranda o spolupráci medzi agentúrou SARIO a Technickou univerzitou v Košiciach (27.4. 2010) sa uskutočnil edukačný seminár na Strojníckej fakulte TUKE. Seminár bol zameraný na informovanie o doterajších výsledkoch medzinárodného projektu AUTOCLUSTERS (www.autoclusters.eu), ktorý je realizovaný pod vedením trnavského automobilového klastra. Na projekte spolupracuje 11 partnerských organizácií z 9 krajín/regiónov juhovýchodnej Európy. Agentúra SARIO prispieva do projektu svojimi konzultáciami, odbornými radami a analytickou činnosťou. Na edukačnom seminári vystúpil manažér pre strategický rozvoj agentúry SARIO Vladimír Švač, ktorý hovoril o automotive R&D centrách v juhovýchodnej Európe, súčasných trendoch v automobilovom priemysle a investičnom prostredí na Slovensku z hľadiska prilákania investorov do výskumu a vývoja. Na podujatí sa zúčastnilo približne 70 poslucháčov 3.ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automobilová výroba na Strojníckej fakulte TU v Košiciach.

 

Spoločné aktivity troch inštitúcií (AKZS – TUKE – SARIO) by mali pomôcť pri zviditeľňovaní Slovenska z hľadiska zahraničných investícií a podpory podnikateľskej sféry najmä v automobilovom priemysle. Viac informácií o projekte AUTOCLUSTERS nájdete na webovej stránke projektu alebo v tejto brožúrke.