Europanel v USA

štvrtok, 03. december 2009

Za účasti Kataríny Storfer – kooperačného partnera agentúry SARIO, sa pri príležitosti 10. výročia zavedenia euromeny uskutočnilo podujatie francúzskeho veľvyslanectva v USA pod názvom „EURO PANEL“.
V auditóriu bolo cca. 50 účastníkov z ekonomických kruhov, investorov, finančníkov a politických predstaviteľov (Boris Schlossberg - Deutsche Bank FOREX, Joerg Stephan – Európska centrálna banka (ECB), Irene Finel- Honigman - The Institute for the Study of Europe, Columbia University School of International and Public Affairs (SIPA))
Predmetom panelovej diskusie bola finančná kríza a úloha FED a ECB pri stabilizovaní ekonomickej situácie.
V rámci podujatia sa diskutovalo aj o hladkom prechode Slovenskej Koruny na Euro. Katarina Storfer vo svojom vystúpení informovala o procese vstupu Slovenskej republiky do Eurozóny, pričom poukázala na nízku mieru inflácie na Slovensku.
Diskusia sa orientovala aj na menovú politiku ECB a priaznivé investičné prostredie na Slovensku.
Podujatie malo veľký úspech a bolo vysoko hodnotené finančnými aj politickými predstaviteľmi.