×

Hľadáme firmy do USA!

Location
Bratislava

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) opäť hľadá slovenské inovatívne firmy, ktoré pošle do mekky IT priemyslu v Silicon Valley. Ide o pokračovanie úspešného „Start Up Development Program“, v ktorom sa už vystriedali štyri firmy. Teraz SARIO hľadá ďalšie štyri projekty. Víťazi opäť vďaka SARIO dostanú možnosť rozvíjať svoje projekty a hľadať investorov priamo v USA.

 

„V tomto programe ide už od začiatku o jediné – ako podporiť a rozvíjať slovenské firmy za účelom ich vstupu na svetový trh. Skúsenosti predošlých víťazov dokazujú, že SARIO naštartovalo správny trend pomoci slovenským firmám“, povedal generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič.

 

Prihlásiť sa opäť môžu nielen už etablované inovatívne a technologicky orientované firmy ale aj nováčikovia a študenti vysokej školy. Aj preto bude informačná kampaň na vysokých školách a technologických centrách. Prihlášky musia byť prijaté do polnoci 27. mája 2012 na adrese: startup@sario.sk. Finálový výber sa uskutoční 13. júna v Bratislave.

 

„Je pre nás dôležité dať šancu aj mladým a začínajúcim podnikateľom. Chceme im poskytnúť možnosť získať know-how ako vybudovať aj u nás firmy s regionálnym či globálnym dosahom. Pomôcť im získať skúsenosti ako sa robí skutočný biznis“, uviedla zástupkyňa GR SARIO a riaditeľka Sekcie PZI Andrea Gulová.

 

Víťazov bude vyberať odborná komisia, ktorej súčasťou bude aj partner Start Up programu v USA Plug and Play Tech Center. Prví dvaja výhercovia pocestujú na trojmesačný program do USA už v júli, ďalší dvaja v októbri. Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia na stránke SARIO: https://www.sario.sk/?projekty-a-podujatia-sario&podujatie=248

 

Cieľom SARIO je byť modernou agentúrou, ktorú budú zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako nositeľa rastu a inovácií. SARIO chce v maximálne možnej miere napomáhať rozvoju slovenskej ekonomiky získavaním nových investícií a podporou obchodu, čo sa prejaví množstvom nových pracovných miest a zvyšovaním životnej úrovne na Slovensku.