Indonézski podnikatelia navštívili slovenské spoločnosti

streda, 28. apríl 2010
SARIO

V rámci 2. zasadnutia slovensko-indonézskej medzivládnej komisie (MVK) pre hospodársku spoluprácu sa v Bratislave uskutočnilo Slovensko-indonézske podnikateľské fórum za účasti 12 indonézskych firiem a 24 slovenských podnikateľských subjektov. Podnikateľské fórum pripravili Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO a BRK SOPK v úzkej spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Indonézskej republiky.

 

 

Agentúra SARIO následne zorganizovala rokovania indonézskych podnikateľov v 6 slovenských spoločnostiach (Vodná elektráreň v Trenčíne, PIO Keramoprojekt, Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice, Výskumný ústav pre jadrovú energetiku Trnava, SES Tlmače, Letecké opravovne v Trenčíne).

 

Rokovania v slovenských firmách sa uskutočnili v súlade s prioritami indonézskej vlády na obdobie rokov 2010 – 2014, medzi ktoré patrí dobudovanie infraštruktúry, výstavba vodných, tepelných a v budúcnosti aj jadrových elektrární, ďalej výstavba cementární a rozšírenie diaľničnej siete.