Inovácie programom SKB Bratislava 2019

pondelok, 28. október 2019
Uplynulý 13. ročník Slovenskej kooperačnej burzy (SKB) v Bratislave, ktorá sa uskutočnila dňa 24. 10. 2019 bol významný a mimoriadne úspešný aj z pohľadu jednej z najnovších aktivít, ktorej sa agentúra SARIO venuje, a tou sú Inovačné služby SARIO. Inovačná agenda sa stáva jednou z kľúčových priorít SARIO a témami panelových diskusí boli takisto moderné technológie prezentované zástupcami renomovaných domácich a zahraničných spoločností. 
 
Z pohľadu Inovačných služieb SARIO je potrebné vyzdvihnúť najmä druhý diskusný panel s názvom 'Priemyselné inovácie Made in Slovakia', ktorý za účasti predstaviteľov troch slovenských spoločností moderoval zástupca riaditeľa odboru investičných projektov a manažér pre inovácie, Oto Pisoň.

Diskutujúci Michal Ukropec (Infotech), Andrej Štefánik (CEIT) a Peter Kardoš (OSRAM) prezentovali okrem iných aj spoločné názory na potrebu, možnosti a formy zavádzania inovácií vo firmách a úlohu agentúry SARIO
v tomto procese na Slovensku. 

Súčasťou programu SKB bol Inovačný workshop pre spoločnosť Osram a.s., ktorá má, aj napriek už v súčasnosti pomerne automatizovanej výrobe, neustály záujem naďalej inovovať procesy vo svojom závode v Nových Zámkoch.

Z tohto dôvodu na pozvanie SARIO predstavitelia spoločnosti mali možnosť vypočuť si prezentácie inovatívnych riešení od 6 špičkových technologických slovenských firiem a obojstranná spokojnosť účastníkov tohto workshopu predpokladá ich reálnu spoluprácu v budúcnosti. 

Výsledky agentúry za 3 kvartály roka 2019, ako aj Inovačné a Diverzifikačné služby prezentované počas mediálnych raňajok zástupcom médií zarezonovali naplno v mediálnych výstupoch. 

 

INOVAČNÉ SLUŽBY SARIO SÚ ZAMERANÉ NAJMÄ NA:

• Priemysel: automatizáciu, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, digitálnu továreň, atď.
• Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo, atď.
• Sektor služieb: automatizáciu, outsourcing, kybernetickú bezpečnosť, veľké dáta a umelú inteligenciu

Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam zo Slovenska!

Kontakt: Oto Pisoň, Zástupca riaditeľa odboru & Manažér pre inovácie / Odbor investičných projektov
Email: innovate@sario.sk

Rozvíjajte svoj biznis vďaka proaktivite a kontaktom cez SARIO!