Investičný seminár - EXPO Šanghaj 2010

utorok, 04. máj 2010
Šanghaj

 

Pri príležitosti svetovej výstavy EXPO Šanghaj 2010 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO  v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MHSR) , spoločnosťami CHINACONTACT Co. Ltd.  a SEBA Ltd. - Sino European Business Agency Limited pripravila investičný seminár, na ktorom sa zúčastnilo 67 zástupcov čínskych firiem.   
Cieľom podujatia bolo predstaviť  slovenské ekonomické a investičné prostredie potenciálnym investorom a Slovenskú republiku ako správnu destináciu pre investície.
Seminár otvoril  veľvyslanec  Slovenskej republiky v Číne František Dlhopolček a štátny tajomník MH SR  Ľuboš Halák. Po slávnostných prívovoroch nasledovali prezentácie projektových manažérov agentúry SARIO a ďalších hostí.
 „Spolu s kolegami z MH SR sme informovali čínskych investorov o výhodách podnikania na Slovensku. Okrem iného ide o stabilné politické a ekonomické prostredie, stabilnú menu, kvalifikovanú a na európske pomery lacnú pracovnú silu. Ďalšími komparatívnymi výhodami Slovenska sú: členstvo v Eurozóne, daňový systém a poloha v srdci Európy“, zdôraznil vo svojom vystúpení projektový manažér Sekcie priamych zahraničných investícií (PZI) SARIO Juraj Klačanský.
Okrem vyššie spomenutých výhod Slovenska podnikatelia od zástupcov SARIO dostali  podrobné informácie o možnostiach čerpania štátnej pomoci, ktoré prezentovala špecialistka na danú problematiku Lucia Guzlejová.
Slovenskú energetiku predstavil generálny riaditeľ Sekcie energetiky MH SR Ján Petrovič, ktorý poukázal aj na investičné možnosti  v tejto oblasti.
Priestor na krátku prezentáciu dostal aj Earl Carr, viceprezident medzinárodnej banky HSBC, ktorá má na Slovensku pobočky v Bratislave a v Košiciach.
Seminár mal u čínskych podnikateľov veľmi pozitívny ohlas, o čom svedčí aj ich záujem o ďalšie  rokovania v rôznych odvetviach.  Agentúra SARIO si vyčlenila nasledujúci deň na osobné konzultácie o čínskych investičných zámeroch. Medzi hlavné oblasti záujmu patrili obnoviteľné zdroje energie, automobilový priemysel, turizmus a infraštruktúra.