×
28.02.2024

Investičný seminár zameraný na predstavenie potenciálu Banskobystrického kraja

Investičný seminár zameraný na predstavenie potenciálu Banskobystrického kraja

Dňa 27. februára 2024 sa v Bratislave konal investičný seminár zameraný na predstavenie potenciálu Banskobystrického kraja, ktorý spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a AmCham organizovala agentúra SARIO. Seminár bol primárne určený pre centrá podnikových služieb, ale aj pre IT spoločnosti či ďalšie firmy poskytujúce služby, ktoré zvažujú potenciálnu expanziu do regiónov. Cieľom jednotlivých prezentácií bolo poukázať na dostatočné kapacity, čo sa týka ľudských zdrojov či dostupných nehnuteľností v Banskobystrickom kraji, ale aj na podporu a spoluprácu so samosprávnym krajom, vzdelávacími inštitúciami a štátom.

Podujatie otvoril Ondrej Lunter, predseda BBSK a vyzdvihol výhody kraja, vymenoval oblasti, v ktorých vie kraj potenciálnym investorom poskytnúť asistenciu a viackrát vyzval zúčastnené spoločnosti na vzájomný dialóg. Jeho prejav doplnila Mariana Badínská, manažérka rozvoja podnikateľského prostredia pre investorov BBSK, ktorá sa zamerala na prezentáciu stredného školstva s fokusom na bilingválne školy a tiež atraktivitu kraja z pohľadu work-life balance. Aktuálne dáta ohľadom pracovnej sily v regióne, o počtoch študentov a absolventov a ich uplatnení na trhu práce  odzneli v prezentáciách Michala Mešťana, dekana Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , Jany Lubyovej, zástupkyni riaditeľa SOŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici a Martina Menšíka, riaditeľa oddelenia komunikácie portálu Profesia.sk. 

V neposlednom rade predstavila Simona Bulíková, senior projektová manažérka  IBM Slovensko, banskobystrickú pobočku IBM Slovensko ako úspešný príklad BSC centra v regióne. Na záver podujatia vystúpila Stanislava Plascencia Lubinová, senior konzultantka oddelenia investičných projektov agentúry SARIO, ktorá predstavila podmienky schémy investičnej pomoci pre investorov v BSC sektore, prehľad kancelárskych priestorov a coworkingov v Banskej Bystrici a Lučenci a rovnako služby, ktoré agentúra SARIO poskytuje potenciálnym investorom.

Podujatie prilákalo okolo 40 účastníkov, ktorí mali vďaka prezentáciám na vysokej profesionálnej úrovni a následnému networkingu možnosť získať komplexné informácie o banskobystrickom kraji ako o možnej lokalite pre ich budúcu expanziu.       

Investičný seminár zameraný na predstavenie potenciálu Banskobystrického kraja