Iracký chargé d'affaires v SARIO

utorok, 02. február 2010

Na žiadosť nastupujúceho irackého chargé d’affaires na Slovensku Segvana O. Botaniho sa v priestoroch Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO uskutočnilo jeho stretnutie s generálnym riaditeľom agentúry Jurajom Kieselom.
Iracký hosť sa zaujímal o doterajšiu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Irakom v ekonomickej oblasti a zároveň poukázal na ďalšie možnosti jej rozvoja. „Bol by som rád, keby všetky slovensko-iracké projekty boli realizované v pôsobnosti agentúry SARIO“ – vyhlásil Segvan O. Botani.
Generálny riaditeľ SARIO informoval irackého chargé d’affaires o doterajších aktivitách slovenských subjektov, zameraných na obnovu Iraku. Jednou z nich je aj projekt vzdelávania irackých strojárov v priestoroch Medzinárodného vzdelávacieho centra spoločnosti BOST SK, a.s., v Trenčíne, ktorá je kooperačným partnerom agentúry SARIO. V spolupráci s Trenčianskou univerzitou tam koncom januára úspešne ukončili už v poradí piaty cyklus školení, zameraných na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov.
„Verím, že dneškom otvárame dvere do ďalšej spolupráce“ – vyhlásil Juraj Kiesel a dodal, že ešte v prvom polroku tohto roka pripravíme slovensko – iracké ekonomické fórum za účasti podnikateľských subjektov, ktoré majú záujem o investovanie, respektíve vytváranie spoločných výrobných kooperácií.