JOB EXPO 2010

piatok, 30. apríl 2010
Nitra

JOB EXPO 2010 29.-30.4.2010

 

V priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre sa začal najväčší veľtrh pracovných príležitostí  na Slovensku Veľtrh práce - Job Expo 2010, ktorý pripravilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod záštitou predsedu vlády SR.

 

Na výstavnej ploche výstaviska sa zúčastňuje 149 vystavovateľov, ktorý ponúkajú priame pracovné príležitosti. Medzi vystavovateľmi sú domáci podnikatelia, ale aj zahraniční zamestnávatelia, vzdelávacie inštitúcie a univerzity.

 

Vo vlastnom výstavnom stánku sa ako partner podujatia prezentovala aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO. Zástupcovia agentúry dostali najviac otázok súvisiacich s možnosťami čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Návštevníci sa zaujímali aj o možnosti podpory a rozvoja svojich obchodných aktivít a o prichádzajúce investície na Slovensko.