Kanadská veľvyslankyňa v SARIO

štvrtok, 28. január 2010

Riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Ján Jäger privítal veľvyslankyňu Kanady pre Českú republiku a Slovenskú republiku Valerie Raymond v sprievode s obchodným radcom Kancelárie kanadskej ambasády v Bratislave Milanom Haruštiakom.
Cieľom návštevy bolo získanie aktuálnych informácií o ekonomickom a investičnom prostredí Slovenska.

Investičnú klímu na Slovensku kanadskej veľvyslankyni predstavila vedúca Odboru medzinárodných vzťahov a generovania investičných projektov SARIO Barbora Miklošková. V rámci prezentácie poukázala na rating Slovenska z pohľadu renomovaných svetových agentúr (Moody’s Corporation, Fitch Ratings, Standard & Poor’s), ktorý je najlepší spomedzi krajín Visegrádskej skupiny (V4), ako aj na ďalšie výhody investovania v SR - výhodnú geografickú polohu, členstvo v OECD, v EÚ i v Eurozóne, rovnú 19-percentnú daň, či nízke výrobné náklady. „Momentálne registrujeme v našej databáze 2 rozpracované kanadské investičné projekty, jeden do oblasti logistiky a druhý do energetiky “ – konštatovala Barbora Miklošková.

Vzájomné obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Kanadou prezentovala teritoriálna manažérka Sekcie zahraničného obchodu SARIO Marcela Toroková. Najperspektívnejšou sa v súčasnosti javí spolupráca s kanadskými podnikmi v automobilovom priemysle, strojárenstve, elektrotechnickom a chemickom priemysle, v spracovaní dreva a nerastných surovín, v high-tech a environmentálnych technológiách , ako aj v oblasti farmácie a zdravotníctva. Podľa Marcely Torokovej sme s Kanadou mali v posledných rokoch aktívne saldo, pričom v roku 2008 vývoz predstavoval 94,746 milióna Eur a dovoz 45,784 milióna Eur.    

Ján Jäger kanadskú veľvyslankyňu na rokovaní informoval o príprave otvorenia „Slovenského reprezentačného domu“ v rámci blížiacich sa Zimných olympijských hier vo Vancouveri, kde budú prezentované možnosti investovania v SR priamo pred kanadskými podnikateľskými kruhmi.

Valerie Raymond na záver vyslovila želanie, aby sa aj prostredníctvom partnerstva s agentúrou SARIO zintenzívnili obchodné a investičné vzťahy medzi SR a Kanadou: „Je to určite v záujme oboch našich krajín“ – vyhlásila kanadská veľvyslankyňa a dodala, že dnešné stretnutie považuje za „veľmi dobrý začiatok spolupráce“.