×

Konferencia ABC UKRAINE&PARTNERS

Location
Bratislava

V dňoch 13. – 14. júna 2013 sa v Kyjeve uskutočnila prvá medzinárodná biznis konferencia „ABC: Ukrajina  a partneri“. Za SR sa na konferencii zúčastnili: veľvyslanec SR na Ukrajine P. Hamžík,  S. Krajčová  ekonomický radca,  P. Chrobák, 1.  tajomník  a Tibor Buček, vedúci odboru medzinárodného obchodu SARIO.

 

Cieľom konferencie bolo zjednotenie úsilia vlády a biznisu na zabezpečenie stabilného rozvoja Ukrajiny, vytvorenie priaznivých podmienok pre prílev zahraničných investícií.  Konferencia  poukázala aj na potenciál perspektívy rozvoja vzťahov UA s Colnou úniou RF-Bielorusko-Kazachstan.

 

Tibor Buček okrem nadväzovania vzťahov pre ďalšie možnosti spolupráce slovenských firiem v tomto regióne, pri tejto príležitosti absolvoval stretnutie s pánom Viktorom A. Ivčenkom, predstaviteľom Štátnej agentúry v otázkach vedy, inovácií a informatizácii Ukrajiny (DKNII) v súvislosti s pripravovaným Memorandom  SARIO a DKNII.

 

V súlade s programom konferencie sa uskutočnilo počas dvoch dní 16 panelových diskusií a okrúhlych stolov na najaktuálnejšie otázky rozvoja ukrajinského hospodárstva a medzinárodnej spolupráce UA. Na konferencii sa zúčastnilo 3500 návštevníkov,  v 16 okrúhlych  stoloch a panelových diskusiách vystúpilo 84 spíkrov. Konferenciu monitorovalo 400 akreditovaných novinárov.