Let's R&D with Slovakia l NOVINKA!

pondelok, 24. január 2022
V priebehu roka 2021 agentúra SARIO zahájila aj úspešne ukončila prácu na novom materiáli na prezentáciu R&D potenciálu Slovenska.
   
Video Let's R&D with Slovakia detailnou a adresnou obrazovou formou a odborným komentárom v anglickom jazyku prezentuje Slovensko na medzinárodnej úrovni. Video Let's R&D with Slovakia je obsahovo navrhnuté a pripravené pre potreby prezentácie prostredia pre investičnú agentúru na zahraničné fóra, semináre a iné platformy prezentujúce investičný potenciál krajiny umocnený R&D zázemím.

Firmy vo videu prezentujú nielen inovatívne produkty a riešenia, ale predovšetkým svetovú úroveň a etablovanie sa na svetových trhoch.

Procesný vývoj veľkých globálnych hráčov etablovaných na Slovensku má obrovský význam v prezentácii potenciálu Slovenska umiestniť  a obslúžiť investície s vysokou pridanou hodnotou.
 
Vo videu je samozrejme zapracovaný branding Slovenska GOOD IDEA SLOVAKIA.
 
Nech sa páči, pozrite sa s nami, prečo je veda a výskum na Slovensku Dobrý nápad ↓

 

 
-------------
 
Video môže byť využívané na rôznych platformách a prezentáciách štátnych rezortov ako aj súkromných spoločnosti so súhlasom SARIO. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SARIO. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je možné iba po predchádzajúcom súhlase.