×

Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering 2010

Location
Nitra

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO a BIC Bratislava, spol. s r.o., zorganizovali v priestoroch Výstaviska AGROKOMPLEX v Nitre „Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering 2010“, ktorý je sprievodným podujatím 17. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

 

Generálna riaditeľka Sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR Eva Szabóová v úvodnom príhovore vyzdvihla úlohu strojárstva v rámci priemyselnej výroby na Slovensku. „Budúcnosť slovenského priemyslu a jeho rozvoj však nezávisí iba od samotnej výroby, ale aj od nových, progresívnych technológií, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu výrobkov a znižovanie surovinovej a energetickej závislosti“ – konštatovala Eva Szabóová a dodala, že  dôležitým faktorom je aj väčšie využívanie domáceho vedecko- technického potenciálu.

 

Milan Cagala, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR (ZSP SR), ktorý pôsobí už takmer 20 rokov a združuje 64 členských organizácií v rámci svojho vystúpenia konštatoval, že napriek zvýšenému objemu financií do vedy a výskumu ešte stále zaostávame za vyspelými ekonomikami: „Musíme zúročiť doterajšie skúsenosti a sústrediť pozornosť z výrobných organizácií na vývojovo – výskumné subjekty s prepojením na vzdelávací proces. Bez tohto posunu v myslení by bola budúcnosť slovenského strojárstva neistá“ – zdôraznil prezident ZSP SR. 

 

Podľa riaditeľky Sekcie zahraničného obchodu SARIO Patrície Žáčikovej však strojársky sektor, ktorý je na Slovensku najväčším zamestnávateľom nestratil ani v kríze svoje základné konkurenčné výhody: „K výhodám strojárstva patrí dlhodobá tradícia, neustále možnosti pre výskum a vývoj, dobré skúsenosti v implementácii nových technológií do výroby, ako aj vysokokvalifikovaní a odborne pripravení pracovníci“ - doplnila Patrícia Žáčiková.  

 

Na Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering 2010 prijalo pozvanie 137 spoločností, z toho 93 zo Slovenska a 44 zo zahraničia (z Rakúska, z Českej republiky, z Nemecka, z Maďarska, z Talianska, zo Slovinska, zo Švajčiarska a z Veľkej Británie). Cieľovou skupinou boli firmy z oblasti výroby kovových výrobkov a kovových konštrukcií, výroby strojov a zariadení, výroby motorových vozidiel, prívesov a návesov, výroby ostatných dopravných zariadení, transferu technológií, inovácií a know-how.

 

Podujatie, ktoré je jediným svojho druhu na Slovensku, vytvorilo priestor na bilaterálne rokovania slovenským i zahraničným subjektom v oblasti strojárskeho priemyslu, prezentácie profilov, subkontraktačných ponúk partnerstva, tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie joint-venture a vzájomných hospodárskych kooperácií.