MinebeaMitsumi Automation Workshop

piatok, 01. jún 2018

Agentúra SARIO zorganizovala dňa 29. mája 2018 svoje druhé inovačné podujatie pre japonského giganta MinebeaMitsumi so zameraním na automatizáciu výrobných procesov. Podujatie nadväzovalo na MinebeaMitsumi R&D workshop z marca tohoto roka. 

Počas podujatia dostalo 11 slovenských spoločností možnosť odprezentovať svoje riešenia v danej oblasti pred zástupcami košickej fabriky MinebeaMitsumi, ako aj ich nemeckými kolegami z PMDM (Precision Motors Deutsche Minebea GmbH - R&D divízia skupiny).Zámerom workshopu bolo identifikovať 3 - 4 najvhodnejších perspektívnych slovenských partnerov, ktorých zástupcovia MinebeaMitusmi navštívia počas júna, s cieľom zhodnotiť ich kompetencie, kapacity a potenciál.

Séria týchto inovačných podujatí bola spoločne navrhnutá agentúrou SARIO zastúpená Otom Pisoňom, senior konzultantom SARIO a spoločnosťou MinebeaMitsumi, s cieľom inovovať jedného z najdôležitejších klientov SARIO, ako aj poskytnúť príležitosti slovenským firmám pôsobiacim v oblasti automatizácie procesov zapojiť sa do dodávateľských reťazcov japonskej spoločnosti. Následným budovaním na tejto úspešnej spolupráci chce SARIO rozšíriť svoje inovačné služby aj na ďalšie významné prevádzky umiestnené na Slovensku, ako aj využiť tieto skúsenosti na lákanie ďalších investícií s vyššou pridanou hodnotou.