Multilaterálne Digitálne Biznis Fórum na EXPO 2020 DUBAJ

pondelok, 17. január 2022
Dňa 12. januára 2022 sa uskutočnilo Multilaterálne Digitálne Biznis Fórum, ktoré organizovala agentúra SARIO v rámci tematického bloku Travel & Connectivity na Slovenskom pavilóne počas svetovej výstavy EXPO 2020 Dubaj.

Multilaterálne Digitálne Biznis Fórum hostilo rečníkov zo Spojených arabských emirátov, Slovinska, Srbska, Indie a, samozrejme, Slovenska. Podujatia sa zúčastnilo cca 50 predstaviteľov podnikateľskej sféry či obchodných zástupcov z jednotlivých pavilónov prezentujúcich sa na Expo 2020 Dubaj, ale aj desiatky online návštevníkov.

Zo slovenskej strany sa biznis fóra priamo zúčastnilo 5 firiem z oblasti IKT, pre ktoré pripravil tím zahraničného obchodu SARIO zaujímavý networkingový program aj v rámci  pavilónov iných krajín.

Konkrétne aktivity SARIO priamo v teritóriu pre rezortné misie a individuálna asistencia podnikateľom na tejto medzinárodnej platforme už priniesli niekoľko exportných úspechov a zviditeľnenie Slovenska v tomto regióne. 

SARIO - partner slovenských firiem pre export!