×
20.02.2024

Nové pravidlá investičnej pomoci

Nové pravidlá investičnej pomoci

Od januára 2024 platia nové pravidlá týkajúce sa schémy investičnej pomoci.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom nastali zmeny v rámci rozdelenia okresov na základe miery nezamestnanosti a opätovne sa zavádzajú aj tzv. prioritné oblasti, ktoré sa týkajú odvetví ako sú potravinárstvo, chémia, strojárstvo a výroba automobilov. Na základe rozhodnutia Európskej komisie sa plánujú zaviesť zmeny aj v rámci výšky intenzity podpory.

O poskytnutie investičnej pomoci môžu požiadať nové ako aj etablované spoločnosti s projektami v nasledujúcich oblastiach:

  • priemyselná výroba
  • technologické centrum
  • kombinovaný projekt priemyselnej výroby a technologického centra a centrum podnikových služieb
Image

NA STIAHNUTIE

Pre bližšie informácie týkajúce sa schémy investičnej pomoci a bezplatné konzultácie neváhajte kontaktovať odbor investičných projektov agentúry SARIO na invest@sario.sk.

NA STIAHNUTIE