Obchodná misia na Ukrajine

nedeľa, 09. máj 2010
SARIO

 

V rámci misie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady SR (ZV NR SR) Juraja Horvátha na Zakarpatskú Ukrajinu v dňoch 5.5. 2010 – 8.5. 2010 prezentovali zástupcovia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO ekonomické a investičné prostredie Slovenskej republiky.

 

Predseda ZV NR SR bol prijatý najvyššími predstaviteľmi administrácie Zakarpatskej oblasti, predstaviteľmi Perečínskeho okresu, ako aj najvyššími predstaviteľmi mesta  Mukačevo. Na podnikateľských fórach usporiadaných agentúrou SARIO a obchodnými kruhmi zakarpatskej oblasti boli prerokované najmä otázky zapojenia sa slovenských firiem do budovania karpatského euroregiónu, najmä v oblasti dopravnej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, čistiarní odpadových vôd, ako aj do výroby stavebných látok na západnej Ukrajine. S podnikateľmi v oblasti turistiky bola rozdiskutovaná možnosť opätovného návratu Ukrajincov na trh východného Slovenska a Tatier v rámci rozvoja obchodných vzťahov medzi hoteliermi. Za hlavnú podmienku rozvoja cezhraničnej turistiky označili priepustnosť hranice na prechodoch Užhorod - Vyšné Nemecké a Malý Berežný – Ubľa, porovnateľný so Schengenskou hranicou v Maďarsku a Poľsku, ktoré sú takisto súčasťou Schengenskej zóny. Konkrétnym výstupom misie bolo rokovanie predsedu ZV NR SR, zástupcov SARIO, Cudzineckej polície, generálneho konzula Mariána Sládečka s ukrajinskou stranou vedenou gubernátorom Zakarpatskej oblasti Alexandrom Ledydom, zástupkyňou MZV Ukrajiny Halinou Horochovskou, ako aj zástupcami velenia Prikordónnych vojsk Ukrajiny a Mýtnej služby Ukrajiny priamo na hraničnom prechode Vyšné Nemecké – Užhorod k uvedeným otázkam. Touto problematikou by sa mala zaoberať komisia zložená zo zástupcov obidvoch parlamentov na jeseň t.r. v Užhorode. SARIO pri tejto príležitosti zorganizuje paralelne v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Ukrajiny podporné biznis fórum.