×
26.09.2023

Obchodno–expertná pracovná cesta na Island

Obchodno–expertná pracovná cesta na Island

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s islandským partnerom Green by Iceland realizovala obchodno–expertnú pracovnú cestu zameranú na výmenu know–how a sprostredkovanie obchodných príležitostí v sektore geotermálnej a obnoviteľnej energie.

SARIO sa stalo úspešným prijímateľom finančných prostriedkov Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci grantov EHP a Nórska. Misia v rámci projektu s oficiálnym názvom 'Study visit: Geothermal and renewable energy know–how transfer (SGRE)' bola  realizovaná v dňoch 18. — 20. septembra 2023 a hlavným účelom cesty bola možnosť absolvovať návštevy v jednotlivých elektrárňach a prevádzkach, prezentácie o využití geotermálneho a obnoviteľného potenciálu Islandu a výmena kontaktov a skúseností v rámci workshopu/biznis fóra s miestnymi partnermi z relevantných miestnych inštitúcií a spoločností.

Dvadsaťčlenná slovenská delegácia expertov, vrátane organizátorov SARIO, absolvovala trojdenný pracovný program cesty. Prvý deň začal návštevou v centrále islandského partnera Green by Iceland v priestoroch agentúry Business Iceland (Íslandsstofa). Slovenskú delegáciu privítal generálny riaditeľ Pétur Óskarsson a výkonná riaditeľka Islandského klastra obnoviteľnej energie Rósbjörg Jónsdóttir. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s históriou využívania obnoviteľnej energie na ostrove a s víziou smerovania krajiny k uhlíkovej neutralite.

Následne sa skupina presunula do Resource park-u, ktorý bol vybudovaný v blízkosti geotermálnej elektrárne HS Orka v Sudurnes – Svartsengi. Park je svetový unikát podporujúci ďalší rozvoj zvýšeného a lepšieho využitia potenciálu geotermálnych elektrární. V rámci prezentácie bola prezentovaná samotná elektráreň Svartsengi a možnosti využitia geotermálnej energie na zdravotné a wellness účely, chov rýb a pestovanie rastlín, produkcia e–metánu.

Záver pondelkovej agendy znamenal návštevu Carbon Recycling International, teda zariadenia, v ktorom sa prostredníctvom moderných technológií a vodíka konvertujú emisie CO2 na udržateľné palivá (e–metán) a chemikálie. Agenda utorkového dňa začala prijatím delegácie v rezidencii islandského prezidenta Gudni Th. Jóhannessona v tzv. Bessastaðir, v nadväznosti na jeho predchádzajúcu návštevu na Slovensku v októbri 2022. Delegácia sa zo sídla presunula na návštevu v najmladšej a najväčšej geotermálnej elektrárni na Islande a ôsmej najväčšej na svete — Hellisheidi.

Delegáciu privítala Harpa Petursdóttir, ktorá prezentovala energetický potenciál Hellisheidi využívaný na produkciu elektrickej energie a tepla pre vykurovanie nielen domácností. Na záver delegácia navštívila najstaršiu vodnú elektráreň Ljosafoss s funkčnou prevádzkou od roku 1937. Elektráreň spadá pod Landsvirkjun, teda pod národnú energetickú spoločnosť Islandu prevádzkujúcu spolu 19 vodných, veterných a geotermálnych elektrární.

Posledný deň programu bol venovaný geotermálnemu potenciálu Slovenska a konkrétnym projektom na vybudovanie geotermálnych elektrární a získavaniu tepla zo zeme na vykurovanie domácností a priemyslu v rámci národného projektu v Košiciach. Workshopu/biznis fóra sa zúčastnilo šestnásť zástupcov islandských spoločností a inštitúcií, v dôsledku čoho mali slovenskí účastníci možnosť nadviazať najmä relevantné kontakty v teritóriu pre rozvoj budúcej vzájomne výhodnej spolupráce.

Vďaka podpore krajín Island, Lichtenštajnsko a Nórsko v kontexte Grantov EHP a Nórska mohla byť realizovaná táto iniciatíva s cieľom podporiť bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Islandom v kľúčových oblastiach obnoviteľnej energie.

Spolu sa misie zúčastnilo tridsať islandských zástupcov biznisu, inštitúcií a klastrov, realizovalo sa osem bilaterálnych aktivít, boli navštívené strategické podniky a prevádzky a v neposlednom rade vznikol priestor pre nadviazanie kontaktov a na výmenu know–how od špecializovaných odborníkov na obnoviteľnú energiu.

FINANCOVANÉ

Iceland Liechtestein Norway Grants

PARTNER

Green by Iceland