Otvorenie Systémového domu Elastogran v Malackách

štvrtok, 03. december 2009

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel bol pozvaný na slávnostné otvorenie „Systémového domu“ nemeckej spoločnosti Elastogran (BASF Group) v priemyselnom parku Eurovalley v Malackách.
Vicepremiér Dušan Čaplovič vo svojom príhovore zdôraznil, že aj keď nejde o veľký projekt z hľadiska výšky investície, možno ho považovať za významný: „Treba oceniť, že projekt systémového domu zapadá do vládnej koncepcie poznatkovej ekonomiky.“ Za pozitívum označil aj skutočnosť, že veľká časť podporných služieb bude realizovaná už etablovanými firmami v rámci regiónu.
Nemecká spoločnosť Elastogran v rámci projektu systémového domu na prípravu a vývoj polyuretánovej (PUR) zmesi preinvestovala 4,5 milióna Eur a vytvorila cca. 20 nových pracovných miest. Generálny riaditeľ SARIO v tejto súvislosti konštatoval: „Sme radi, že agentúra SARIO mohla asistovať pri tomto projekte, ktorý možno zaradiť do kategórie projektov s vyššou pridanou hodnotou.“
Viceprezident spoločnosti BASF Polyurethanes Europe a zároveň výkonný riaditeľ Elastogran GmbH Uwe Hartwig v rámci krátkej prezentácie predstavil hlavnú zložku ich produkcie - polyuretán ako súčasť nášho každodenného života. „Polyuretánové zmesi sú základnou surovinou na výrobu komponentov pre väčšinu priemyselných odvetví a stretávame sa s nimi doslova na každom kroku – či už v práci alebo pri oddychu.“
Primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka na záver slávnostného ceremoniálu odovzdal vedeniu firmy kolaudačné rozhodnutie.
 

Ďalšie informácie o investorovi:

Ako popredný svetový dodávateľ polyuretánových systémových (PUR) riešení BASF ďalej rozvíja svoju globálnu sieť. Založením dvoch systémových domov v Poľsku a na Slovensku tak cez svoju dcérsku spoločnosť Elastogran odpovedá na potreby rýchlo rastúcich trhov v strednej a východnej Európe. Rovnako ako všetky systémové domy sú aj tieto nové pobočky vybavené lokálnymi prípravnými, odbytovými a vývojovými jednotkami.
Systémový dom je samostatne a lokálne fungujúce stanovisko, ktoré sa okrem tradičných funkcii, akými sú technický servis, vývoj, príprava systémov a ich odbyt, špecializuje aj na poradenstvo a starostlivosť o zákazníkov. Spoločnosť BASF má vo svete viac ako 30 takýchto systémových domov, ktoré sú navzájom zosieťované, čo umožňuje rýchle a efektívne využívanie poznatkov a skúseností celej skupiny.

Viac:
https://www.elastogran.de/en/